5 milioane de lei ca să scăpăm de levigatul de la groapa de gunoi a Clujului

5 milioane de lei ca să scăpăm de levigatul de la groapa de gunoi a Clujului

Se împlinesc 5 ani de când levigatului generat de vechea groapă de gunoi a Clujului, de la Pata Rât, este prelucrat. Firma care operează stația de epurare a prelucrat proape 170 de milioane de litri de levigat, iar 70% din cantitate a fost transformată în apă pură.

Consiliul Județean Cluj a lansat licitație pentru "Servicii de colectare, transport și eliminare a levigatului care se exfiltrează de la depozitul neconform de deșeuri închis de la Pata Rât - mun. Cluj-Napoca". Valoarea contractului este de 4.934.800 lei, fonduri bugetare, iar termenul limită de depunere a ofertelor este 20 martie 2023. 

În acest moment, producția de levigat este de circa 40 mc/zi. 

Amintim că, staţia cu osmoză inversă de la Pata Rât a fost pornită în primăvara lui 2018. Instalaţia neutralizează levigatul care se scurge din rampa de gunoi a Clujului. În urma procesului de tratare a levigatului prin osmoză inversă rezultă atât permeatul, substanță decontaminată și devenită total inofensivă pentru mediu, care este evacuat în pârâul Zăpodie, cât și concentratul, care este stocat în rezervorul tampon din cadrul stației de tratare. În ultimă fază, din rezervorul tampon concentratul va fi colectat, transportat și eliminat de către o firmă specializată, în conformitate cu contractul de servicii încheiat în acest sens.

CJ Cluj a cedat, în decembrie 2017, societății Process Engineering amplasamentul pe care au fost edificate cele două bazine de decantare și neutralizare, respectiv stația de epurare a levigatului provenit din depozitul de deșeuri de la Pata Rât. Contractul încheiat de CJ cu Process Engineering este de 3 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată.

Comenteaza