Anunț licitație teren strada Clujului

Anunț licitație teren strada Clujului
| Foto: Comuna Apahida/Fotografie ilustrativă

Anunț pentru închirierea prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului public al comunei Apahida, în suprafață de 1068 mp, înscris în CF nr. 73424 Apahida, situat în localitatea Sannicoara, str. Clujului, com. Apahida, jud. Cluj, în vederea amenajării ca expoziție de produse.

Comuna Apahida, jud. Cluj, organizează licitaţia publică, pentru închirierea unui teren în suprafață de 1068 mp, înscris în CF nr. 73424 Apahida, situat în localitatea Sânnicoară, str. Clujului, com. Apahida, jud. Cluj, în vederea amenajării ca expoziție de produse

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la casieria Primăriei comunei Apahida, str. Libertății nr. 122, localitatea Apahida, jud. Cluj, la prețul de 20 de lei.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 24.05.2023, ora 12.00.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 07.06.2023 ora 12.00. Ofertele se depun la registratura Primariei comunei Apahida, str. Libertății nr. 122, localitatea Apahida, jud. Cluj.

Garanția de participare la licitatie este în valoare de 500 lei și se achită la casieria Primăriei com. Apahida.

Ofertele vor fi depuse intr-un singur exemplar în două plicuri sigilate: unul exterior și unul interior și vor fi elaborate în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini aprobat prin HCL Apahida nr. 71/27.04.2023.

Licitația va avea loc în data de 08.06.2023, ora 10.00 în sala mare de ședințe a Primăriei comunei Apahida, str. Libertății nr. 122, localitatea Apahida, jud. Cluj

 

PRIMAR

FATI GRIGORE

Comenteaza