Bihor inaugurează un nou drum express de 19 km, legându-se la A3. Care e situația la Cluj?

Bihor inaugurează un nou drum express de 19 km, legându-se la A3. Care e situația la Cluj?
| Foto: Captură Youtube

Bihorul sărbătorește inaugurarea unui drum expres crucial, în timp ce la Cluj preocupările pentru infrastructură persistă.

Județul Bihor a marcat un moment semnificativ cu finalizarea unui drum expres de 19 kilometri care leagă Oradea de Autostrada Transilvania. În timp ce această realizare este salutată cu entuziasm, la Cluj persistă preocupările legate de lipsa progreselor similare în infrastructură.

Lipsa unor proiecte de infrastructură semnificative în Cluj a fost subiect de dezbatere și preocupare în ultimii ani.

Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojoan, a subliniat importanța proiectului, evidențiind multiplele sale beneficii pentru comunitate.

Când va fi gata drumul express Cluj-Dej

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat din nou licitația pentru elaborarea studiului de fezabilitate necesar construirii Drumului Expres Cluj – Dej. Valoarea estimată a contractului este cuprinsă între 28.346.272,48 de lei și 33.493.162,02 de lei (fără TVA). Durata este de 21 de luni, din care 18 luni execuție.
În cadrul contractului se vor presta următoarele servicii și se vor elabora următoarele documente:

• Elaborarea Studiului de fezabilitate, cu respectarea legislatiei in vigoare (norme, normative, standarde, legi etc);

• Asistenta tehnica acordata Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractelor de proiectare si executie lucrari. In conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea articolului 20 din Contractul de servicii, eventualele modificari care pot interveni in perioada de derulare a contractului se refera la urmatoarele, fara a se limita la acestea:

1. modificari ale partilor contractante, in conditiile prevazute la art. 221 alin. (1) lit. d), punctul (ii);
2. schimbări/ modificări legislative/ normative/ STAS-uri/ norme/ ordine/ instrucțiuni/etc;
3. solicitări ale Autorităților/ Entităților/ Institutiilor ce eliberează avize/ acorduri/ autorizații/ permise sau de alte entități care au atribuțiuni în legătură cu proiectul (MTIC, MFE, Instituții Centrale și/sau Locale, ARR, Beneficiar, MAI, SRI, Verificatori Atestați, etc.);
4. prelungirea termenelor de predare a rapoartelor/livrabilelor (documentelor/documentației);
5. înlocuirea personalului nominalizat de Prestator pentru îndeplinirea contractului;
6. prelungirea duratei contractului
7. înlocuirea/introducerea subcontractanților;
8. aplicarea legii privind monumentele istorice, realizarea auditului de siguranță rutieră, de elaborarea PUZ;
9. cerințe privind cercetare și lucrări arheologice. Modificarile vor fi realizate ulterior semnarii contractului, in conformitate cu prevederile contractuale, numai in conditiile in care acestea nu reprezinta modificari substantiale in sensul prevederilor art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016.

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 2 aprilie 2024. Finanțarea investiției va fi asigurată prin Programul Transport 2021 – 2027.

CNAIR a mai lansat o licitație pentru studiul de fezabilitate pentru acest proiect în 2021, când a primit patru oferte. Procedura a fost anulată însă în 2023, din cauza unor abateri.

 

Comenteaza