Foto Cartier rezidențial uriaș, la doi pași de Cluj-Napoca. Ce a decis comisia de urbanism

Cartier rezidențial uriaș, la doi pași de Cluj-Napoca. Ce a decis comisia de urbanism
| Foto: SS Construct SRL
Cartier rezidențial uriaș, la doi pași de Cluj-Napoca. Ce a decis comisia de urbanism
Cartier rezidențial uriaș, la doi pași de Cluj-Napoca. Ce a decis comisia de urbanism
Cartier rezidențial uriaș, la doi pași de Cluj-Napoca. Ce a decis comisia de urbanism
Cartier rezidențial uriaș, la doi pași de Cluj-Napoca. Ce a decis comisia de urbanism

Specialiștii în urbanism de la Consiliul Județean Cluj au avut de analizat, în cadrul ședinței de joi, un imens proiect imobiliar care prevedea edificarea unui cartier cu peste 150 de case în localitatea Suceagu, comuna Baciu.

Potrivit documentației, terenul studiat se află în partea de sud a localității Suceagu, în intravilanul comunei, și are o suprafață de 21,5 hectare. Beneficiarul investiției este societatea CORDIA GARDEN S.R.L. din comuna Baciu. Firma a fost înființată în anul 2022 și a raportat, pe anul trecut, un profit net de -9.601 și datorii de 5.262.333 lei.

Cartierul rezidențial pe care firma dorește să-l construiască se va numi chiar „Cordia Garden”. Proiectul imobiliar va avea locuințe, funcțiuni complementare, de servicii, de comerț alimentar, birouri, zonă pentru activități sportive și de agrement plus o zonă de tip afterschool.

Pentru reglementarea urbanistică se propune realizarea unui cartier rezidențial cu funcțiuni conexe locuirii și dotări/servicii aferente, care face obiectul prezentului PUZ, astfel va fi detaliat UTR LP – Locuinte propuse cu interdicție de construire pana la elaborare PUZ, UTR care va conține mai multe subzone, astfel:

UTR Lp – 6 - Li - subzona locuire individuală de tip rural (138 parcele) Se propun 138 de parcele pentru construirea de locuințe unifalimiale cu regim de înălțime S/D+P+1E/M, având maxim 3 nivele locuibile și anexe cu regim de înălțime P.
UTR Lp – 6 - Lsc - subzona locuire individuală și semicolectivă de tip rural (20 parcele) Se propun 20 de parcele pentru  onstruirea de locuințe semicolective (cu maxim 2 unități locative), cu regim de înălțime S/D+P+1E/M, având maxim 3 nivele locuibile și anexe cu regim de înălțime P.
UTR Lp – 6 – Lsc+S - subzonă mixtă pentru locuire individuală/semicolectivă și servicii (3 parcele) Se propun trei parcele pentru construirea de imobile cu funcțiune mixtă astfel: locuire unifamiliala/semicolectivă, respectiv funcțiuni complementare, servicii, comerț alimentar, birouri, medical, financiar – bancar, etc. cu regim de inaltime S/D+P+1E/M și anexe cu regim de înălțime P.
UTR Lp – 6 – D - subzonă dotări și servicii aferente zonei de locuințe (2 parcele) Se propun două parcele în cadrul cărorara se acceptă construirea de imobile cu funcțiuni complementare care includ: zona comercială, zona pentru alimentație publică, zona pentru servicii medicale, zona administrativă si birouri, zona pentru activități sportive și de agrement respectiv zona de tip afterschool, cu un regim de înălțime de S/D+P+2E+M .
UTR Lp – 6 - V - subzonă verde de agrement Sunt prevăzute culoare verzi de legatură care străbat cartierul și unesc cele șapte zone verzi, distribuite în întreg arealul studiat. Culoarele au o lățime de 4.5 m se afla la limitele posterioare ale parcelelor cu funcțiunea de locuire. Zonele verzi vor fi dotate cu locuri de joacă pentru copii, sistem de iluminat , mobilier urban și se vor folosi ca zone de relaxare și plimbare. Astfel se va crea o legatură între insulele de dotări / servicii și zona verde propusă.
UTR Lp – 6 – Cc - subzonă de circulație rutieră și amenajări aferente/ Se vor înființa străzile interioare cartierului.

„Zona studiată se află în intravilanul comunei Baciu, în sat Suceagu, într-o zonă unde funcțiunea predominantă este locuirea, conform planului de încadrare anexat. Investiția propusă și anume înființarea unor noi zone de locuire și funcțiuni conexe cu dotării/servicii, se încadrează în regimul prevăzut de PUG-ul existent astfel reglementarea zonei se face fără extinderea intravilanului existent.

Datele temei au fost stabilite de comun acord cu beneficiarul. La nivelul localităţii efectele produse de investiție vor fi benefice atât din punct de vedere social cât şi economic, ducând la o creştere a veniturilor realizate de autorităţi din taxele şi impozitele încasate. Administrația locală incurajeaza investițiile, iar această investiție se realizează pe teren
propriu cu cheltuieli proprii, fără să afecteze vecinătățile sau zonele rezidențiale ale localității”, se mai arată în memoriul general.

Arhitectul șef al județului Cluj, Claudiu Salanță, cel care a condus ședința de urbanism, a avut mai multe obiecții: „Trebuie să aveți o discuție și cu primăria Baciu în legătură cu amenajarea unui sens giratoriu sau alternativa unui drum din zonă. De asemenea, așteptăm completarea dosarului cu planul de acțiune și etapizarea investiției. Rămâne să vedem ce se discută cu primăria Baciu și apoi așteptăm să reveniți într-o nouă ședință a comisie”, a afirmat Salanță.

Astfel, proiectul a fost amânat și va reveni într-o altă ședință a CTATU Cluj.

Comenteaza