Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean Cluj

Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la Consiliul Judeţean Cluj
Controlul inspectorilor financiari a fost făcut anul trecut şi a vizat execuţia bugetară din 2015.

 

Curtea de Conturi a publicat recent Raportul privind finanţele publice locale la nivelul judeţului Cluj pe anul 2015.

Printre ordonatorii principali de credite care au fost vertificaţi în cursul anului trecut s-a aflat şi Consiliul Judeţean (CJ) Cluj, cu privire la execuţia bugetară a anului 2015, unde inspectorii financiari au găsit mai multe nereguli.

În cele ce urmează o să publicăm cele mai semnificative abateri de la reguli care au prejudiciat bugetul judetului Cluj, potrivit Curţii de Conturi:

Plăţi nelegale de 5,2 milioane de lei

"Nu a fost recuperată de la Consiliul de Administrație al RAADPP Cluj, suma de
120 mii lei, reprezentând drepturi salariale nete, dobânzi și cheltuieli de judecată câștigate în instanță și achitate către două salariate, urmare a nerespectării de către entitate a clauzelor prevăzute în contractele individuale de muncă încheiate cu acestea, respectiv a fost acordată o perioadă de preaviz de 20 de zile, în timp ce contractele individuale de muncă precizau un termen de preaviz de 30 de zile;

Bugetul Consiliului Județean Cluj a fost prejudiciat în anul 2015, prin pierderea finanțării execuției obiectivului de investiții "Parc Industrial TETAROM IV", contractată cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin suspendarea contractului de execuție și prin plata nelegală a unor materiale (echipamente electrice), care nu sunt înregistrate în patrimoniu, în valoare de 5.204 mii lei, aferente unor lucrări neexecutate"

Venituri nerealizate în sumă de 9,2 milioane de lei

"Concesionarea de lucrări publice pentru proiectarea, finanțarea, construirea, darea în exploatare și întreținerea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului Internațional"Avram Iancu" Cluj RA, s-a efectuat fără respectarea prevederilor legale, fiind estimate venituri nerealizate în sumă de 9.222 mii lei .

În fapt, în urma derulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune afferent executării obiectivului „ Lucrări în vederea extinderii parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internațional Cluj-Napoca" a fost desemnat câștigătoare SC UTI FACILITY MANAGEMENT SA BUCUREȘTI, valoarea redevenței pentru extindere parcare și parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu procentul de creștere/scădere înregistrat de traficul de pasageri pe aeroport aferent anului precedent, iar valoarea redevenței pentru hotel până la punerea în funcțiune de 230.898 euro/an (fără TVA) și valoarea redevenței pentru hotel după punerea în funcțiune de 12% din venitul brut. Ca urmare a finalizării procedurii a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29 din data de 17 august 2010.

Datorită faptului că UATJ Cluj nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a încheiat actul adițional nr.1, prin care s-a convenit suspendarea temporară a construirii parcării și a hotelului și s-a stabilit plata unei redevențe în cuantum de 66.250 euro/an, deși în documentația de atribuire s-a prevăzut faptul că terenul, facilitățile existente și bunurile aferente vor fi predate în starea în care se află la data respectivă și fără nici o garanție în privința posibilității de a fi utilizate;"

Plăţi nelegale pentru deszăpezire şi proiectare drum

"Au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.873 mii lei reprezentând servicii de deszăpezire a drumurilor județene în sezonul rece 2014 -2015, constând în: servicii de transport materiale decontate în cantități mai mari decât cele real executate, depășirea orelor de staționare a utilajelor față de cele contractate, precum și decontarea unor lucrări de deszăpezire în afara perioadei contractate;

Au fost efectuate plăți nelegale în sumă estimată de 1.123 mii lei, reprezentând lucrări de proiectare modernizare și reabilitare a drumului județean - DJ 172F (km1+400 -km 22+570 Gherla -Mica -limita județului cu Bistrița Năsăud), executate de către SC Samus Construcții SA Dej, care nu respectă în totalitate prevederile legale (lipsă antemăsurători, calcul de necesar materiale pentru suprafețe de drum mai mari decât cele reale, decontarea de lucrări de consolidare mai mari decât cele real executate etc.)"

Finanţări nelegale pentru Electric Castle şi "Cluj-Napoca, capitală a tineretului"

"Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit, fiind cauzat un prejudiciu entității în sumă de 204 mii lei, astfel: Federației SHARE Cluj-Napoca 70 mii lei pentru proiectul "Tineret@Cluj-Napoca 2015", Consorțiul Studenților din România -Proiect „Transilvania Music Event" 30 mii lei, Asociația Student Plus - Proiect "TiMAF -Transylvania Internațional Music and Arts Festival" 10 mii lei, Asociația Film și Cultură Urbană - Proiecte „Festivalul internațional de film Transilvania" și COLORS of CLUJ Festival 53 mii lei, Asociația BOILER -Proiect „Elektric Castle" 30 mii lei."

Anul 2015, la care se referă acest control, este anul în care Consiliul Judeţean Cluj a avut 3 preşedinţi. De la începutul anului până în luna iunie a fost Vakar Istvan, de la UDMR, din iunie până în decembrie forul judeţean a fost condus de Mihai Seplecan, iar în 21 decembrie 2015 şef al CJ Cluj a fost ales Marius Mânzat, de la PNL.

„Verificarea Curţii de Conturi a venit după ce am predat eu mandatul. Tot după ce am predat eu mandatul, s-au făcut demersuri cu UTI şi s-a renegociat tot contractul. Despre alocările de fonduri către fundaţii ştiu povestea, pentru că era o dispută între contractele încheiate şi procedura consiliului judeţean. Noi consideram hotărârea de consiliu devenită publică cu putere de lege, ei considerau contractul efectiv între cele două entităţi. Ştiu că asta s-a rezolvat încă de atunci, că am trecut în procedura de lucru aşa cum a hotărât Curtea de Conturi", a declarat pentru ZIUA de CLUJ Vakar Istvan, actual vicepreşedinte al CJ Cluj.

Mihai Seplecan nu a putut fi contactat pentru a exprima un punct de vedere despre constatările Curţii de Conturi cuprinse în Raportul pe anul 2015.

 

 

 

 

 

Comenteaza