Foto Merge mai departe! Proiect de case lângă Cluj-Napoca, aprobat de urbaniști

Merge mai departe! Proiect de case lângă Cluj-Napoca, aprobat de urbaniști
| Foto: randări - Trans Form SRL
Merge mai departe! Proiect de case lângă Cluj-Napoca, aprobat de urbaniști
Merge mai departe! Proiect de case lângă Cluj-Napoca, aprobat de urbaniști
Merge mai departe! Proiect de case lângă Cluj-Napoca, aprobat de urbaniști
Merge mai departe! Proiect de case lângă Cluj-Napoca, aprobat de urbaniști

Urbaniștii județului Cluj au oferit un aviz favorabil pentru construirea unui mic ansamblu imobiliar format din 10 locuințe individuale + spațiu verde și loc de joacă în localitatea Feleacu.

Proiectul a fost prezentat în ședința de joi, 9 mai 2024, a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U) a județului Cluj.

În prezent, terenul este liber de construcții. Investiția propusă vizează urbanizarea parcelelor în vederea construii de locuințe individuale. Beneficiarii investiției sunt mai multe persoane fizice din București.

Potrivit documentației, amplasamentul studiat este format din 10 parcele, aflate în proprietate privată, iar suprafața terenului ce face obiectul studiului este de aproximativ 12.000 mp, având următorii proprietari: Aldea Cristian Marc și Aldea Diana Rebeca (4 parcele); Crăciunaș Ovidiu și Crăciunaș Ioana-Alexandra (3 parcele); Filimon Andreea (3 parcele).

Se propun următoarele lucrări:
• Reparcelare teren;
• Realizare accesse carosabile și pietonale din drumul principal;
• Împrejmuirea terenurilor
• Construire imobile de locuit și funcțiuni conexe acestora;
• Realizare branșamente și racorduri la rețelele existente în zonă.
• Operațiuni notariale;
• Realizare spațiu verde și loc de joacă cu acces public nelimitat

Zona în care se află situat amplasamentul are un potențial imens de dezvoltare, atât din punct de vedere al poziției, cât și datorită tendinței populației de a se stabili în zonele mai puțin poluate și aglomerate din vecinătate Clujului. Elementele aflate in vecinătatea zonei de studiu au avut, de asemenea, un aport important în conturarea temei – program. Faptul că aceasta se află în vecinătatea drumului E81 și a vetrei satului, a făcut oportună propunerea unui ansamblu de locuințe individuale și a unui spațiu verde public care să-l deservească”, se mai arată în memoriul de prezentare.

Proiectul a primit aviz favorabil din partea membrilor comisiei de urbanism a județului Cluj.

Comenteaza