Nereguli la societăţile CJ Cluj. Vezi ce a constatat Curtea de Conturi şi replica celor vizaţi

Nereguli la societăţile CJ Cluj. Vezi ce a constatat Curtea de Conturi şi replica celor vizaţi
Curtea de Conturi a verificat anul trecut şi mai multe entităţi aflate în proprietatea şi sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, pentru a vedea cum administrează acestea patrimoniul public şi privat.

Curtea de Conturi a României a publicat recent Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2016.

Una dintre societăţile verificate este Drumuri şi Poduri Judetene Cluj SA, unde suma totală a abaterilor financiar contabile constatate este de 47,7 milioane lei iar prejudiciile create fiind în sumă de 65.000 de lei.

Principalele abateri constatate de inspectorii financiari la S.C. Drumuri şi Poduri Judeţene sunt următoarele :

"Neorganizarea corespunzătoare a contabilității de gestiune în vederea determinării costurilor de producție efective a produselor realizate de entitate precum și neorganizarea evidenței tichetelor de cântar cu consecințe în necunoașterea exactă a cantității de produse livrate sau puse în operă prin situațiile de lucrările executate de entitate , suma estimată a abaterii fiind de 11,62 milioane de lei";


"La data de 31.12.2016 DPJ Cluj SA figurează în balanța contabilă cu un capital social subscris și vărsat în sumă de 100.000 lei în condițiile în care conform actului constitutiv valoarea acestuia este de 9.900.000, suma estimată a abaterii fiind de 9,8 milioane de lei";


"Nu au fost reflectate corect în evidența contabilă obiectivele de investiții finalizate și date în folosință, în valoare de 26.280.893 lei, reprezentând lucrări de infrastructură de drumuri, realizate în regie proprie, la obiectivul de investiții "Parc Industrial TETAROM 3", suma estimată a abaterii fiind de 26,28 milioane de lei" ;

"Au fost acceptate la plată și decontate nejustificat către SC Trio Ardecrij SRL, cantități de lucrări de modernizare infrastructură rutieră în comuna Sânmărtin - localitatea Diviciorii Mici, mai mari decât cele efectiv realizate, fiind cauzat un prejudiciu bugetului entității în sumă de 27.920 lei";


"Plata nejustificată pentru achiziție de balast fără documente justificative care să confirme cantitatea achiziționată, suma estimată a abaterii fiind de 38.000 de lei ";

Inspectorii Curţii de Conturi arată că au dispus mai multe măsuri pentru remedierea acestor abateri iar în raport se afirmă că abaterile de la legalitate și regularitate constatate se află în stadiu de valorificare.

Contactat de ZIUA de CLUJ, directorul Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj a declarat despre verificarea inspectorilor financiari: "În mare, raportul Curţii de Conturi nu a identificat probleme deosebite. Ca la orice raport sunt anumite măsuri pe care dânşii ne-au rugat să le implementăm pe diferite termene, până în luna iunie, până la sfârşitul anului, dar nu sunt probleme deosebite. Cu privire la capitalul social, patrimoniul pe care societatea îl are nu este înregistrat în capitalul social deoarece nu au putut fi obţinute întăbulările pe terenurile şi pe clădirile pe care le deţinea vechea regie. Dar această problemă trebuie soluţionată împreună cu Consiliul Judeţean care are inventarul patrimoniului public şi privat al judeţului şi este un efort comun pe care trebuie să-l facă DPJ împreună cu CJ Cluj pentru a întăbula aceste terenuri şi clădiri pentru a putea fi introduse în capitalul social al societăţii."


O altă entitate a CJ Cluj verificată anul trecut de inspectorii Curţii de Conturi a fost Asociaţia Produs de Cluj, unde suma totală a abaterilor financiar - contabile a fost de 146.000 de lei, prejudicii de 65.000 de lei şi venituri suplimentare de 17.000 de lei.

Principalele abateri descoperite de inspectorii financiari la Asociaţia Produs de Cluj sunt detaliate astfel:

"Nu au fost înregistrate în contabilitate în conturi în afara bilanțului stocurile de natura obiectelor de inventar date în folosință, suma estimată a abaterii find de 146.000 de lei";


"Au fost efectuate cheltuieli nejustificate, reprezentând plata dublă a unei facturi, atât prin bancă cât și prin casierie, suma estimată a abaterii find de 2.000 de lei" ;


"Decontarea eronată a cheltuielilor de transport în cazul deplasărilor interne, prin acceptarea la plată a unor cheltuieli peste cotele legale admise, suma estimată a abaterii find de 11.000 lei" ;

"În perioada 2011-2016, au fost efectuate plăți către diverși furnizori de bunuri și servicii, fără existența unor documente justificative care să ateste achiziționarea bunurilor și prestarea serviciilor, suma estimată a abaterii find de 52.000 de lei";

"În anul 2016, pentru sumele plătite persoanelor fizice reprezentând drepturi de autor, nu au fost calculate, reținute și plătite contribuții de asigurări sociale, conform prevederilor legale, suma estimată a abaterii find de 17.000 de lei";

Şi în cazul Produs de Cluj, Curtea de Conturi notează că abaterile de la legalitate și regularitate constatate se află în stadiu de valorificare.

Directorul Asociaţiei Produs de Cluj, Ramona Moldovan, a declarat pentru ZIUA de Cluj că abaterile sesizate de Curtea de Conturi au fost minore şi au fost constatate după verificarea a cinci ani de activitate a asociaţiei, în perioada 2011-2016. Ramona Moldovan a mai afirmat că o parte dintre aceste nereguli deja au fost remediate iar unele au termen de rezolvare data de 30 iunie 2018.

 

 

 

 

Comenteaza