Foto Propunere spectaculoasă pentru zona Expo Transilvania: parking OZN, pe sub care trece metroul. Proiectul nu a trecut încă

Comisia de Urbanism a Primăriei Cluj-Napoca a discutat, marți, proiectul de modernizare a zonei Expo Transilvania – IRA, care ulterior se va integra cu alte investiții derulate de municipalitate: metrou, tren metropolitan, bulevardul de nord.

Așadar, în Comisia de Urbanism, proiectanții bucureșteni de la FIP Consulting au prezentat ''SF cu elemente de DALI Regenerarea zonei verzi ExpoTransilvania, amenajarea în baza conceptului walkable and smart-city a străzilor adiacente și construire parking" pentru obiectele de  intervenție urbane investiții 1. Parcul Aurel Vlaicu, 2. Walkable-city - străzi urbane și 3. Construire parking în zona de intervenție''.

Obiect 1: Modernizarea Parcului Aurel Vlaicu (suprafață parc: peste 9 hectare) – cuprinde investiții pentru
modernizarea și extinderea spațiului verde, realizate facilităţi pentru activități sportive (teren sport
multifunctional pe teren natural, aparate de fitness, jogging), zone de plimbare și promenadă, precum și un
loc de joacă pentru copii. De asemenea, va fi amenajat un miniamfiteatru în aer liber, relocarea/reafacerea
rețelei de iluminat public stradal, lucrări edilitare, montaj de mobilier urban.

PROPUNERE

''Sub cuvântul cheie „ZBOR” și corelat cu imaginile aparatelor de zbor, al detaliilor acestora și al schițelor tehnice de arhivă ale lui Aurel Vlaicu, precum și în corelare cu ansamblul formal și morfo-tipologic prezente pe sit în zona Expo-Transilvania (pavilion expozițional și elementele de artă sculpturală - Coloana și Fluierele), conceptul propune reinterpretarea simbolică a acestora și abstractizarea creativă, prin integrarea în conceptul general de amenajare peisagistică al parcului și al zonei. Forma planimetrică propusă, a preluat simbolic forma unui aparat de zbor iar zonele funcționale importante ale propunerii, au fost marcate la nivel conceptual prin integrarea lor de-a lungul axului compozițional dominant longitudinal, care a fost analizat d.p.d.v. istoric evolutiv. Acesta preia ideea formală și ambientală a unui „mecanism” al unui planor, care face legătura între cele două zone extreme ale parcului, amplasate pe direcția vest-est care sunt și capete de perspectivă vizuală (biserica existentă și HUB Parking-ul propus, care va avea integrate și alte funcțiuni și servicii necesare zonei)''

Obiect 2: Walkable-city – străzi urbane – componenta aceasta a investiției include amenajare zone pietonale
/ shared-space, infrastructură rutieră, trotuare, piste de biciclete, semnalizări, refacerea reţelei de iluminat
public stradal, lucrări edilitare, montare mobilier urban, precum şi amenajarea spaţiilor publice prin
echipamente cu tehnologie smart – străzile vizate:
Stada Dâmboviţei – tronsonul dintre strada Ialomiţei şi calea ferată;
Stada Ialomiţei – tronsonul dintre strada Dâmboviţei și intersecția cu strada Fabricii de Zahăr;
Stada Tribunul Vlăduţiu – tronsonul dintre strada Dâmboviţei și strada Răsăritului;
Aleea Dâmboviţei – tronsonul dintre strada Dâmboviţei și strada Cojocnei;

PROPUNERE:

⎯ Strada Dâmboviței – se recomandă reconfigurarea părții carosabile existente prin crearea de piste destinate cicliștilor, în carosabil, pe ambele părți ale străzii, asigurându-se un profil constant cu: 2 benzi de circulație x 3 m, 2 x 1,5 m piste de biciclete și trotuare stânga-dreapta. Se recomandă reamenajarea celor două intersecții giratorii din capetele străzii, prin asigurarea circulației cicliștilor în interiorul girațiilor.

⎯ Strada Ialomiței – se recomandă reconfigurarea părții carosabile prin renunțarea la parcările laterale, cu asigurarea unui profil constant cu: 2 benzi de circulație x 3 m, 2 x 1,5 m piste de biciclete și trotuare stânga- dreapta. Intersecțiile cu str. Fabricii de Zahăr și str. Teleorman se vor reamenaja prin asigurarea circulației cicliștilor în interiorul acestora.

⎯ Strada Tribunul Vlăduțiu – se recomandă ca tronsonul dintre str. Dâmboviței și str. Teleorman să se
amenajeze cu un singur sens de circulație, spre str. Teleorman, și cu parcări pe partea stângă a străzii. Tronsonul  dintre str. Teleorman și str. Fabricii de Zahăr se recomandă a se amenaja cu 2 benzi de circulație x 3 m și trotuare stânga-dreapta

⎯ Aleea Dâmboviței – se recomandă amenajarea străzii prin reducerea părții carosabile la o singură bandă de circulație de 3,5 m, asigurarea de circulații pietonale pe spațiul rămas.

⎯ Strada Molnar Piuariu – prevede pietonizarea sectorului cuprins între str. Teleorman și str. Fabricii de Zahăr

Obiect 3: Construirea unui parking în zona de intervenţie – cuprinde investiții pentru realizare – parking cu
minim 350 de locuri. Alături de obiectele investiției, este inclusă și Piața agroalimentară IRA, care a fost adăugată ulterior în zona de intervenție a proiectului. Vor fi realizate aliniamente de spațiu verde și plantarea arborilor cu grad ridicat de captare CO2.  Dotarea spațiilor cu mobilier urban va urmări continuarea elementelor structurale și vizuale realizate pe strada smart - Molnar Piuariu, pentru asigurarea unei identități vizuale unitare. Pentru realizarea investiției vor trebui însa realizate o serie de exproprieri, așa cum au fost prevăzute prin PUZ și PUG.

PROPUNERE

Se propune construirea unei clădiri care va adăposti funcțiunile de piață agro-alimentară și parcare de tip “Park&Ride”. Prin această propunere se urmărește crearea de locuri de parcare și îmbunătățirea calității servicilor oferite de piața existentă.

Parter - Piața agro-alimentară este accesibilă atât de la nivelul parcului cât și prin intermediul pasajului pietonal acoperit ce separă piața de parcarea auto. Sunt prevăzute 2 noduri de circulație verticală ce vor conecta piața de stația de metrou aflată la nivelul subsolului și parcarea auto aflată la etajul 3. Piața are o capacitate de 93 de standuri și este prevăzută cu grupuri sanitare (femei, bărbați și persoane cu dizabilități), vestiare pentru personal (femei, bărbați), o zonă frigorifică de depozitare pentru legume și fructe, fiecare fiind dotată cu o zonă de spălător și sortare, o brutărie, o florărie, birou poliție și securitate, birou recepție marfă și oficiu curățenie. Accesul către nivelul superior este asigurat de scări rulante.

Etaj 1- Piața agro-alimentară se continuă și la acest nivel.. La acest etaj sunt prevăzute spații pentru administrație, zona
de aprovizionare, o zonă de luat masa, magazine (carne, lactate, ouă, alimentar), spațiu de primire marfă, sortare,
spălare și depozitare, vestiare pentru personal (femei, bărbați) și grupuri sanitare (femei, bărbați și persoane cu
dizabilități).Parcarea la acest nivel conține 41 locuri și este accesibilă prin intermediul a două rampe (lăţime 3.60 m cf.
prevederi NP-24/1997) din parter. 

Etaj 2 - Parcarea la acest nivel conține 41 locuri și este accesibilă prin intermediul a două rampe (lăţime 3.60 m cf.
prevederi NP-24/1997) din parter.

Etaj 3 - Parcarea la acest nivel conține 99 locuri și este accesibilă prin intermediul a două rampe (lăţime 3.60 m cf.
prevederi NP-24/1997) din parter.

Etaj 4 - Parcarea la acest nivel conține 100 locuri și este accesibilă prin intermediul a două rampe (lăţime 3.60 m cf.
prevederi NP-24/1997) din parter.

Etaj 5 - La acest nivel se găsește o terasă verde circulabilă, ce va fi amenajată cu diverse zone plantate și mobilier stradal. Terasa va fi accesibilă prin intermediul a două noduri de circulație verticală – scări în două rampe cu lăţimea de 1,20 m (2 fluxuri) şi prin intermediul a două ascensoare de persoane dimensionate pentru a putea fi utilizate de persoanele cu dizabilități motorii (în conformitate cu prevederile normativului NP-051-2012, art. V.3.2. şi ale SR EN 81-70), dar și prin intermediul a două rampe. Cealaltă jumătate din terasa circulabilă va fi ocupată de panouri fotovoltaice care să asigure o parte din necesarul de energie electrică al clădirii.

Proiectul este spectaculos - are aproape 400 de pagini. Conceptul are ca temă ''zborul'' - parc cu forma unui planor, echipamente de joacă avion, parking OZN, etc. Metroul ar urma să treacă pe sub parking, unde va avea o stație. Valoarea totală a investiției este de 298 de milioane de lei, iar proiectul ar urma să fie finalizat în 2030.

Totuși, acesta nu a primit acum aviz favorabil de la Comisia de Urbanism. Arhitecții au cerut mai multe parcuri, dar și includerea Expo Transilvania la capitolul exproprieri și, de asemenea, găsirea unei destinații pentru această clădire.

loading...
Comenteaza