Se modernizează rețeaua electrică din zona comunei Sânpaul

Se modernizează rețeaua electrică din zona comunei Sânpaul
| Foto: Arhiva

A fost semnată autorizația de construire în vederea modernizării liniei electrice aeriene de joasă tensiune în lungime de 4,1 km din localitatea Mihăiești, comuna Sânpaul, județul Cluj.

Necesitatea derulării acestei investiții este determinată atât de vechimea liniei electrice aeriene de 0,4KV amplasată în urmă cu aproximativ 50 de ani de-a lungul drumului european E81 cât, mai ales, de creșterea constantă a consumului mediu/abonat din zonă. De altfel, acest din urmă fapt a condus, pe cale de consecință, la o creștere a gradului de încărcare a rețelelor și, respectiv, la o scădere a parametrilor calitativi corespunzători energiei electrice.

Practic, prin intermediul acestei lucrări de modernizare se urmărește asigurarea parametrilor optimi de funcționare a rețelelor, conform cerințelor standard de performanță în domeniu, respectiv o diminuare considerabilă a căderilor de tensiune și a curenților de scurtcircuit care pot afecta iremediabil consumatorii electrici.

„Având în vedere faptul că nu doar dezvoltarea comunităților ci viața în sine și activitățile cotidiene ale noastre, ale tuturor, sunt tot mai multe legate de tehnologiile moderne ce folosesc energie electrică, am considerat ca fiind prioritară o astfel de investiție menită să adapteze rețeaua electrică din zonă la necesitățile actuale și la tendințele pe care le anticipăm” a declarat președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe.

Principalele lucrări care vor fi realizate și care se vor derula pe o perioadă de maximum 6 luni de la data emiterii ordinului de începere vor consta în înlocuirea stâlpilor existenți și montarea altora noi, în funcție de necesități, înlocuirea linii aeriene actuale cu una nouă, superioară din punctul de vedere al secțiunii, realizarea de prize de pământ, demontarea și remontarea branșamentelor, montarea de descărcătoare de joasă tensiune, înlocuirea conductoarelor neizolate cu cele izolate, etc. De asemenea, se va realiza o modernizare consistentă și a instalației de iluminat public, prin montarea de noi corpuri de iluminat pentru asigurarea acestui serviciu la cele mai înalte standarde calitative având în vedere traficul uman și auto consistent existent pe acest sector de drum european.

Comenteaza