Se pregătește amenajarea Canalului Morii în Mărăști, cu transformarea unor străzi în baza conceptului wackable and smart-city

Se pregătește amenajarea Canalului Morii în Mărăști, cu transformarea unor străzi în baza conceptului wackable and smart-city

Municipiul Cluj-Napoca a depus solicitarea de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Crearea unui culoar de mobilitate sustenabilă prin amenajarea în baza conceptului walkable and smart-city a străzilor Paris și Gheorghe Lazăr”.

Amintim că, în proiectul de buget pentru anul 2024, municipalitatea a bugetat S.F., P.T. Amenajare și regenerare culoar Canalului Morii în cartierul Mărăști și crearea unui culoar de mobilitate sustenabilă prin amenajarea în baza conceptului wackable and smart-city a strazilor Paris, O. Ghibu, Nicolae Cristea, Gh. Lazar și alte străzi adiacente. Suma prevăzută în bugetul adoptat este de 1.120.000 lei.

Obiective propuse: 

Canalul Morii și zonele limitrofe acestuia pe tronsonul cuprins între strada Buftea și strada București.

„Documentaţiile vor cuprinde investiții pentru amenajarea și revitalizarea cursului de apă și a zonelor verzi și pietonale limitrofe. Soluțiile propuse vor urmări să valorifice potențialul pe care prezența Canalului Morii prin: remodelarea conceptuală a Canalului Morii și a frontului la apă, evidențierea valorii peisajere și ecologice a canalului în paralel cu propunerea de noi mijloace de utilizare a apei și malurilor, întărirea relației dintre acest ax natural al orașului și spațiile urbane care le parcurge, dezvoltarea de funcțiuni specifice vecinătății cu apa, dar și cu țesuturile adiacente, identificarea unei estetici adecvate a amenajărilor diverselor tipologii ale malurilor”.

Strada Paris – tronsonul dintre b-dul 21 Decembrie 1989 și strada București – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space, infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, plantare arbori, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea retelei de iluminat public stradal, lucrari edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Strada Onisifor Ghibu – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space, infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, plantare arbori, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea retelei de iluminat public stradal, lucrari edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Strada Nicolae Cristea – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space, infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea retelei de iluminat public stradal, lucrari edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Str. Gheorghe Lazăr – cuprinde investiții pentru amenajare zone pietonale/shared-space, infrastructura rutieră, piste de biciclete, trotuare, semnalizare rutieră, relocarea/afacerea reţelei de iluminat public stradal, lucrări edilitare, montaj de mobilier urban, precum si amenajarea spaţiilor publice prin echipamente cu tehnologie de tip Smart City.

Proiectul prevede și exproprieri, iar proprietățile în cauză vor fi evaluate de către un evaluator autorizat ANEVAR. Sursa de finanțare a proiectului: bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, respectiv POR 2021-2027 sau alte surse de finanțare nerambursabile, ulterior publicării şi aprobării documentului, respectiv a publicării ghidurilor de finanţare.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, din Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99 și la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA, în municipiul Cluj-Napoca, str. Moților, nr. 1-3, județul Cluj, în zilele de luni-joi între orele 09:00-14:00 și vineri între orele 09:00-12:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 99, județul Cluj.

Comenteaza