Stimulente ilegale de peste 13 milioane de lei, date de primărie propriilor angajaţi

Stimulente ilegale de peste 13 milioane de lei, date de primărie propriilor angajaţi
Curtea de Conturi susţine, în raportul său pe anul 2014, că municipalitatea le-a plătit angajaţilor stimulete de peste 13 milioane de lei, care sunt ilegale.

Raportul Curţii de Conturi arată că „în anul 2014, la nivelul UATM Cluj-Napoca şi a unităţilor subordonate au fost efectuate plăţi nelegale reprezentând drepturi salariale acordate necuvenit angajaţilor, prin includerea în salariul de bază a unor sume prevăzute de art. 14 din Legea nr. 285/2010 (stimulente), în condiţiile în care unii angajaţi nu aveau atribuţii şi nu au contribuit la administrarea creanţelor fiscale, aşa cum sunt definite de art. 1 din O.G. nr. 92/2003". Suma prejudiciului adus bugetului este uriaşă, 13.134.000 de lei.

Curtea de Conturi a dispus, în acest context, ca primăria să recupereze banii de la angajaţi. „Conducerea UATM Cluj-Napoca va lua măsuri astfel încât ordonatorii terţiari de credite din subordine să stabilească - în temeiul art. 33(3) din Legea nr. 94/1992, republicată - întinderea prejudiciului cauzat bugetului local prin includerea în salariul de bază al salariaţilor entităţii a sumelor reprezentând stimulente acordate necuvenit, ţinând cont de faptul că nu se încadrează în dispoziţiile art. 1(3), art. 17(4) şi art. 227 (4) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală şi va lua măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii. De asemenea, se va efectua regularizarea cu bugetele publice, a contribuţiilor aferente drepturilor salariale acordate necuvenit". Un capitol special i se acordă Ligiei Subţirică, arhitectul-şef al municipiului, deşi suma pe care aceasta ar fi încasat-o peste cuantumul legal nu apare în raport. „Conducerea entităţii va lua măsuri în vederea stabilirii - în temeiul art. 33(3) din Legea nr. 94/1992, republicată - întinderii prejudiciului urmare plăţii unor sume necuvenite către arhitectul șef, care exced cadrul legal reglementat privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice şi va dispune măsuri pentru recuperarea acestuia, în condiţiile legii".

Municipalitatea a contestat raportul Curţii de Conturi. „Aceste stimulente au fost acordate de primărie în conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010 și a Legii nr. 85/2010. Conform acestora, a beneficiat de aceste drepturi întreg aparatul de lucru al primăriei, care se ocupă de stabilirea, constatarea, urmărirea și colectarea veniturilor la bugetul local, nu doar Direcția de Taxe și Impozite locale. În prezent decizia a fost suspendată, iar primăria a contestat mai multe aspecte din raportul Camerei de Conturi Cluj la Curtea de Conturi a României, iar după ce va primi un răspuns își va formula o poziție", arată Biroul Mass-Media al Primăriei Cluj-Napoca.

În precedentul raport al Curţii de Conturi, cel pe 2013, s-au găsit de asemenea sume acordate nejustificat angajaţilor din primărie. Specialiştii veniţi în control au constatat atunci că municipalitatea nu a recuperat, în acord cu un verdict al instanţei, banii reprezentând sporul de dispozitiv și cel de stabilitate. „Nu a fost pusă în aplicare Decizia nr. 1207/CA/2013, rămasă irevocabilă, emisă de Curtea de Apel Oradea, comunicată la data de 08.05.2013, prin care a fost respins ca nefondat recursul declarat de recurentul reclamant Sindicatul Liber al Salariaților din Administrația Publică Locală "Civitas", împotriva Sentinței nr. 5288/CA/17.10.2012 pronunțată de Tribunalul Satu Mare, privind recuperarea sporului de dispozitiv și a sporului de stabilitate", se arată în raport. Prejudiciul din 2013, calculat de Curtea de Conturi, era de 1.464.000 lei.

 

Comenteaza