VERDE pentru noua strategie de dezvoltare teritorială a județului! Cum vrea Clujul să fie peste Budapesta, Sofia sau București

VERDE pentru noua strategie de dezvoltare teritorială a județului! Cum vrea Clujul să fie peste Budapesta, Sofia sau București

Consilierii județeni ai Clujului au aprobat, luni, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a Județului pentru perioada 2023-2030.

Strategia de dezvoltare teritorială a Județului Cluj pentru perioada 2023-2030 este parte integrantă a Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ) și a fost concepută prin intermediul mai multor activități, în contextul Acordului de asistență tehnică încheiat între Județul Cluj şi Banca Mondială.

În contextul alinierii Consiliului Județean Cluj la obiectivele Agendei tertoriale 2030, precum și la obiectivele și țintele stabilite prin documentele strategice de la nivel național, regional și județean a fost elaborată Strategia de dezvoltare teritorială a județului Cluj, ghidată de viziunea de dezvoltare pe termen lung a județului Cluj, după cum urmează:

,,Județul Cluj va fi în anul 2050 regiunea din România cu cel mai ridicat nivel al calității vieții, precum și cea mai atractivă destinație pentru talente, antreprenori și investitori din teritoriul delimitat de principalele capitale central și sud-est-europene: Budapesta, Belgrad, Sofia, București și Kiev. Cu o economie inteligentă, bazată pe un ecosistem care excelează prin învățare, colaborare și deschidere, spiritul său cosmopolit și grija pentru bunăstarea fiecărui clujean, județul va crește în armonie cu mediul înconjurător și încurajând spiritul civic”, se arată în proiectul de hotărâre.

Obiectivele intermediare pe care județul Cluj trebui să le atingă pentru anul 2030:

• PIB/locuitor egal cu media U.E. – 27;

• Zero depășiri ale pragurilor maxime de poluare;

• Acces în maxim 3 ore la toate Statele Membre UE:

• Sub 1% din populație rezidentă în comunități urbane și rurale marginalizate;

• 80% grad de urbanizare;

• 3 miliarde de Euro absorbție de fonduri europene.

Prin Strategia de dezvoltare teritorială a județului Cluj au fost definite o serie de obiective strategice pentru perioada 2023-2030, care să conducă la atingerea viziunii, în corelare cu obiectivele de politică ale U.E., respectiv cu obiectivele de dezvoltare sustenabilă (SDG) ale Națiunilor Unite, după cum urmează:

Obiectivul strategic nr. 1. Asigurarea unei creșteri economice inteligente, bazate pe talente, inovare, creativitate, antreprenoriat, cooperare și deschiderea către piețele globale, în vederea atingerii unui PIB/locuitor în termeni comparabili ai puterii de cumpărare egal cu media U.E. –27 în anul 2030;

Obiectivul strategic nr. 2. Reducerea poluării, a emisiilor de carbon și a impactului la nivel județean al schimbărilor climatice, astfel încât în anul 2030 să nu se înregistreze nicio depășire a pragurilor maxime admise ale poluanților;

Obiectivul strategic nr. 3. Asigurarea conectării județului la coridoarele majore de transport și piețele globale, concomitent cu promovarea mobilității durabile în interiorul acestuia, în vederea asigurării accesului direct în maxim 3 ore la orice Stat Membru U.E. până în anul 2030.

Obiectivul strategic nr. 4. Asigurarea accesului populației, inclusiv a celei provenite din comunități dezavantajate, la infrastructură, servicii și oportunități educaționale, medicale, sociale, culturalsportive, recreaționale și de locuire la standarde similare cu cele din U.E.-27, astfel încât ponderea populației care trăiește în zone urbane și rurale marginalizate să scadă la maxim 1% din total;

Obiectivul strategic nr. 5. Susținerea consolidării rolului de oraș-magnet, al municipiului Cluj-Napoca și a zonei sale metropolitane, respectiv a rolului de conurbații cu rol de echilibru teritorial și de deservire microregională a celorlalte municipii și orașe din județ (inclusiv zonelor urbane funcționale ale acestora)municipiilor Dej-Gherla și Turda-Câmpia Turzii (inclusiv a zonelor urbane funcționale ale acestora), în vederea atingerii unui grad urbanizare de 80% în anul 2030;

Obiectivul strategic nr. 6. Creșterea capacității administrației publice locale de a furniza servicii publice ușor accesibile, eficiente și de încredere, de a planifica și gestiona în mod participativ și transparent dezvoltarea comunităților locale, astfel încât aceasta să atragă finanțări europene de minim 3 miliarde de Euro în perioada 2021-2030.

Este un proiect reușit spun eu. Cred că, dincolo de partide, e foarte important pentru județ să avem această strategie. Cu siguranță, mai sunt porțiuni unde poate fi îmbunătățită, dar este o direcție pe care noi am intuit-o pe termen lung pentru acest județ. Cred că această țară, dacă ar fi avut o astfel de strategie pe care să o urmeze toate guvernele din ultimii 30 de ani, probabil că eram mult mai departe astăzi. Este o părere personală. România nu are o astfel de strategie”, a afirmat șeful CJ Cluj, Alin Tișe.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 29 de voturi „pentru”.

Planul de acțiunie al strategiei de dezvoltare teritorială poate fi consultată AICI.

Comenteaza