Curtea de Conturi: Finanţări nerambursabile de peste 2 milioane lei, acordate ilegal de Primărie şi CJ Cluj

Curtea de Conturi: Finanţări nerambursabile de peste 2 milioane lei, acordate ilegal de Primărie şi CJ Cluj
Primăria Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean Cluj au acordat finanţări nerambursabile nelegale unor fundaţii şi asociaţii în anul 2016, conform celui mai recent raport la Curţii de Conturi. Suma estimată a abaterilor se ridică la 2 milioane de lei, respectiv 12.000 de lei.

Menţionăm că cele două administraţii acordă anual finanţări nerambursabile de la bugetele locale atât pentru proiecte de cultură, cât şi pentru cele sportive.

Primăria Cluj-Napoca: finanţări de 16,2 milioane lei, abateri de 2 milioane lei

Un număr de 254 de ONG-uri au primit în 2016 de la Pimăria Cluj-Napoca suma de 11,7 milioane de lei pentru proiecte culturale, în timp ce 37 de structuri sportive au beneficiat de 4,5 milioane de lei bani publici.

Conform raportului Curţii de Conturi 2016:

- Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile, pentru organizarea proiectului "Napoca Music Events" și a proiectului "Daydreaming" în cadrul cărora au fost organizate concerte, activități generatoare de venit; - 253.000 lei

Cele două evenimente au fost organizare de Asociaţia Cultural Urbană, care a primit de la municipalitate 240.000 lei (90.000 lei pentru Daydreaming, respective 150.000 lei pentru Napoca Music Events) din cei 750.000 ceruţi.

- Au fost acordate nelegal finanțări nerambursabile unor asociații și fundații, în condițiile în care acestea au desfășurat și realizat activități care au generat profit; - 1.122.000lei

- Au fost acordate finanțări nerambursabile de la bugetul local, la mai multe asociații sau fundații, care nu au prezentat documente justificative corespunzătoare; - 638.000 lei

Măsurile dispuse şi recomandările formulate de Curtea de Conturi prevăd:

- Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local prin acordarea și decontarea finanțărilor nerambursabile și recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării, în condițiile legii;

- Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local prin acordarea și decontarea finanțărilor nerambursabile către asociații și fundații, pentru activități generatoare de profit și recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării, în condițiile legii;

- Stabilirea prejudiciului cauzat bugetului local prin acordarea și decontarea finanțărilor nerambursabile unor asociații și fundații, în lipsa documentelor justificative corespunzătoare, și recuperarea acestuia, inclusiv a foloaselor nerealizate calculate până la data recuperării, în condițiile legii;

Consiliul Judeţean Cluj: finanţări de 2,3 milioane lei, abateri de 12.000 lei

Administraţia judeţeană a împărţit în 2016 finanţări nerambursabile de 600.000 lei pentru 131 ONG-uri culturale, iar sportul a primit 1,7 milioane lei.

Raportul Curţii de Conturi arată că, în anul 2016, contrar prevederilor legale, au fost aprobate și acordate două finanțări nerambursabile pentru același solicitant, au fost acceptate la decontare cheltuieli care depășesc nivelul maxim de finanțare nerambursabilă, iar în contractele de finanțare nerambursabilă încheiate nu s-a prevăzut calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice. Abaterile financiare se ridică la suma de 12.000 lei.

Măsurile dispuse vizează "stabilirea prejudiciului cauzat entității ca urmare a acordării de finanțări nerambursabile cu încălcarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 350/2005 și în Regulamentul privind acordarea de finanțare nerambursabilă asociațiilor, fundațiilor, altor organizații neguvernamentale fără scop lucrativ care organizează programe și proiecte în domeniul tineretului și socio-educaționale care pot primi subvenții sau sprijin financiar de la bugetul Județului Cluj, aprobat prin HCJ nr. 15/28.01.2015", cât şi "Armonizarea Regulamentului privind acordarea de finanțare nerambursabilă menționat mai sus, cu prevederile art. 38 alin.(2) din Legea nr.350/2005, prin completarea acestuia cu clauza "Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității nonprofit finanțate din fondurile publice" și includerea acestei clauze în modelul contractului de cofinanțare".

 

 

Comenteaza