Aeroportul Cluj face angajări! Ce posturi caută

Aeroportul Cluj face angajări! Ce posturi caută

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj face angajări. Are nevoie de un inginer și de un referent de specialitate la serviciul contabilitate. Înscrierile se pot face până în data de 6 ianuarie 2023.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 09.01.2023, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea postului vacant pe perioadă determinată:

Referent de specialitate - Serviciul Contabilitate: 1 post

Condiţii necesare:
• Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență;
• Experiență în domeniul economic de minimum 4 ani;
• Cunoştinţe de limba engleză;
• Cunoştinţe Microsoft Office (Word, Excel);
• Cunoștințe aprofundate în domeniul activității economico-financiare, legislației financiar contabile și fiscale;
• Capacitate de analiză şi sinteză, disponibilitate la sarcinile de serviciu şi dorinţă de perfecţionare;
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Fără cazier;
• Abilităţi de comunicare, inițiativă, cooperare şi lucru în echipă;
• Seriozitate şi profesionalism.
Avantaj:
• Deținere certificare membru Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, master;
• Experiență privind utilizarea programului de gestiune și contabilitate WinMentor;
• Experiență pe un post similar într-o regie autonomă/societate comercială;
• Experiență în elaborarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile;
• Experiență în domeniul aeroportuar;
• Nivel avansat limba engleză.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecție;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Copie a carnetului de muncă;
• Extras REVISAL sau adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverință de la medicul de familie.
Probele de selecţie:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- Selecţia dosarelor de înscriere;
- Probă scrisă – 2 ore;
- Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 06.01.2023, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264 / 307 500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).=

AEROPORTUL INTERNAȚIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 09.01.2023, ora 13:00 selecţie pentru ocuparea postului vacant:

INGINER - 1 post perioadă nedeterminată

Condiţii necesare:
• Studii superioare tehnice în domeniul inginerie civilă (construcții civile industriale și agricole/căi ferate drumuri poduri), inginerie și management în construcții (inginerie economică în construcții);
• Fără cazier;
• Apt efort fizic și psihic;
• Cunoștințe de limba engleză – nivel avansat;
• Foarte bună capacitate de organizare și abilități de lucru în echipă;
• Cunoștințe Autocad, Microsoft Office (Word, Excel);
• Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
• Rezistență la stres;
• Seriozitate și profesionalism.
Avantaj:
• Experiență mai mare de 5 ani în domeniu;
• Experiență pe un post similar într-o instituție publică;
• Experiență în domeniul aeroportuar.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
• Cerere pentru înscrierea la selecţie;
• Curriculum Vitae;
• Copie C.I.;
• Copie permis de conducere;
• Două recomandări;
• Copie a actelor doveditoare a studiilor și a pregătirii profesionale;
• Alte calificări;
• Copie a carnetului de muncă;
• Extras REVISAL de la Inspectoratul Teritorial de Muncă cu perioada lucrată după data de 01.01.2011;
• Declarație pe propria răspundere în care trebuie să fie menționat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
• Declarație privind motivele necontinuității în muncă sau studii pentru perioadele ce depășesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
• Adeverință de la medicul de familie.
Obiectivele postului:
• Asigurarea serviciilor necesare, desfasurarea corespunzatoare activitatilor serviciului;
• Verifica/asigură funncționarea echipamentelor de securitate la parametrii si standardele recomandate de reglementarile si normele de securitate in vigoare.
• Urmareste modul de aplicare a procedurilor, efectuarea auditurilor interne, pregatirea personalului.
Probele:
Selecţia pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:
- Selecția dosarelor de înscriere;
- Probă scrisă – 2 ore;
- Interviul.
Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 06.01.2023, ora 14:00.

Informații suplimentare și bibliografia pentru selecție se pot obține de la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon: 0264/307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

 Informaţiile publicate pe site-ul ZCJ.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere, cu citarea sursei 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza