Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Ce post a scos la concurs

Aeroportul Internațional din Cluj angajează! Ce post a scos la concurs

Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj face angajări. Are nevoie de un Expert Achiziții Publice la Biroul Achiziții Publice. Înscrierile se pot face până în data de 27 martie 2023.

AEROPORTUL INTERNAŢIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizează în data de 28.03.2023, ora 10:00, selecţie pentru ocuparea următorului post vacant: Expert Achiziții Publice – Biroul Achiziții Publice: 1 post – perioadă determinată.

Condiţii necesare:

- Absolvent în domeniul ştiinţelor inginereşti / ştiinţelor juridice / ştiinţelor economice - studii de lungă durată cu diplomă de licenţă;
- Cunoașterea legislației din domeniul achizițiilor publice;
- Cunoştinţe Microsoft Office (nivel avansat);
- Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat;
- Abilităţi de lucru în echipă;
- Seriozitate şi profesionalism;
- Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat;
Reprezintă avantaj:
- perfecționări (specializări/formări/instruiri): în domeniul achizițiilor publice, dovedite cu certificate/atestate/diplome;
- experiență în domeniul achizițiilor publice;
- cunoașterea unei alte limbi străine.

Responsabilitățile postului:

- întocmește documentele aferente procedurilor de achiziții publice demarate de către regie;
- face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor sectoriale;
- participă la procesul de lansare a procedurilor de achiziție prin metodele de publicitate reglementate de dispozițiile legale în vigoare;
- întocmește documentele necesare desfășurării unei proceduri de licitație publică și face parte din comisiile numite în vederea evaluării realizate în cadrul procedurilor;
- asigură respectarea legislației specifice din domeniul achizițiilor publice dar și legislația aplicabilă licitațiilor publice;
- asigură respectarea termenelor stabilite în cadrul procedurilor de achiziții sectoriale și în cadrul procedurilor de licitații publice;
- acordă consiliere metodologică privind bunele practici în aplicarea legislației din domeniul achizițiilor sectoriale și a închirierii de bunuri;
- în exercitarea atribuțiilor specifice, colaborează cu celelalte structuri din cadrul regiei;
- îndeplinește sarcinile încredințate de superiorii ierarhici, în legătură cu atribuțiile directe care decurg din domeniul său de activitate, în termenele stabilite de către conducerea regiei.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

- Cerere pentru înscrierea la selecție;
- Curriculum Vitae;
- Copie C.I.;
- Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.

E-mail: resurseumane@airportcluj.ro

Selecția pentru ocuparea postului constă în următoarele etape:

- Proba scrisă
- Interviul va avea loc ulterior la sediul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Fiecare probă este eliminatorie.

Data limită de înscriere: Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune și la Secretariatul Aeroportului, până în data de 27.03.2023, ora 14:00.

Informaţii suplimentare şi bibliografia se pot obţine de la sediul Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A., str. Traian Vuia, nr. 149, telefon 0264/307500, int. 240 (Biroul Resurse Umane, Arhivare).

Comenteaza