Bani de la Guvern pentru șomerii care se angajează în alt oraș

Bani de la Guvern pentru șomerii care se angajează în alt oraș
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatorii acestora pot primi, începând cu luna decembrie, prime de instalare, respectiv prime de încadrare. Acestea pot ajunge până la 15.500 de lei pentru şomeri şi până la 900 de lei pentru angajatori, potrivit ANOFM.

Conform Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţie de Muncă (ANOFM), prima de instalare se va acorda „persoanelor înregistrate ca şomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de cea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia".

Prima de instalare se va acorda în două tranşe (50% la data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferenţiat astfel:
- 12.500 de lei pentru şomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi îşi schimbă astfel domiciliul sau reşedinţa

- 15.500 de lei pentru şomerii care sunt însoţiţi de membrii familiei care îşi schimbă domiciliul, în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi 3.500 de lei;

- dacă angajatorul sau autorităţile publice locale sau centrale asigură locuinţă de serviciu sau suportă cheltuielile aferente din fonduri proprii sau fonduri publice, şomerii care se încadrează primesc o primă de instalare de 3.500 de lei pentru pentru şomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa sau în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, respectiv 6.500 de lei pentru şomerii care sunt însoţiţi de membrii familiei care îşi schimbă domiciliul.

Persoanele care au locuinţa asigurată sau la care cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranşă, la data instalării.

Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 de luni, în cuantumurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

Prima de încadrare se va acorda, lunar, pentru o perioadă de 12 luni, şomerilor înregistraţi care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa. Cuantumul primei de încadrare se calculează în funcţie de numărul de kilometri (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator.

Primele de mobilitate (prima de încadrare şi prima de instalare) se acordă persoanelor şomere care au domiciliul/reşedinţa sau îşi stabilesc noul domiciliu/reşedinţă în zonele prevăzute în Planul Naţional de Mobilitate. Acesta se aprobă şi se actualizează prin hotărâre de Guvern.

Planul de Mobilitate include comunităţile marginalizate cu grad trei şi patru de sărăcie şi arealele prioritare pentru dezvoltare asumate prin Memorandumul cu tema dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană - Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din Moldova (Iaşi şi Vaslui).

Modificările Legii nr. 76/2002 prevăd introducerea primei de activare. Astfel, şomerii înregistraţi care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj pot primi o primă de activare de 500 de lei, neimpozabilă, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni.

Totodată, începând cu luna decembrie, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ (indiferent de nivel) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 de lei. În cazul angajării de persoane cu dizabilităţi subvenţia se acordă timp de 18 luni.

De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, persoane cu dizabilităţi, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 900 de lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni.

Angajatorii care încadrează în muncă şomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de o sumă în cuantum de 900 de lei.

 

Etichete
Comenteaza