Finanţare de la stat pentru firmele care creează locuri de muncă

Finanţare de la stat pentru firmele care creează locuri de muncă
Companiile care creează locuri de muncă pot solicita bani de la buget pentru investiţii, începând de luni, 12 iunie şi până pe 23 iunie, conform informaţiilor postate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice (MFP).

Bugetul alocat sesiunii este de 106,29 milioane de lei. Condiţia pentru a obţine finanţare este ca firma să creeze minimum 10 noi locuri de muncă pentru aceeaşi locaţie a realizării investiţiei, dintre care minimum trei locuri de muncă pentru lucrători defavorizaţi, pe care trebuie să le păstreze timp de cinci ani, în cazul companiilor mari şi trei ani dacă este vorba despre întreprinderi mici şi mijlociii.

Mutarea locaţiei într-o regiune în care intensitatea maximă a ajutorului de stat este mai mică decât cea aferentă regiunii în care întreprinderea a beneficiat de ajutor de stat atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de stat acordat.

Obiectivul schemei de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă, prin acordarea de sume sub formă de granturi, de la bugetul de stat, precum cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale.

Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documuntele justificative necesare în prima etapă de evaluare se transmit prin poştă sau servicii de curierat, cu solicitarea confirmării de primire, sau se depun la Registratura generală a MFP.

MFP finalizează prima etapă de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii de depunere şi publică pe site rezultatul procesului de selecţie.

Pentru firmele selectate MFP finalizează a doua etapă de evaluare în maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care întreaga documentaţie este complete, conform prevederilor schemei de ajutor de stat. Cererile de acord pentru finanţare înregistrate în afara perioadei 12-23 iunie se restituie întreprinderilor, fără a fi considerate ulterior în procesul de analiză.

Comenteaza