Reprezentanții Universității Europene de Tehnologie EUt+ s-au întâlnit la Dublin, cu participarea Universității Tehnic Cluj-Napoca

În perioada 16-20 mai, Universitatea Tehnologică din Dublin (Technological University Dublin - TU Dublin)  a primit  delegați din întreaga Uniune Europeană, reprezentanți ai European University of Technology  (EUt+), care au participat la un atelier de evaluare a sarcinilor generale ale EUt+.

Peste 100 de participanți din cele opt universități partenere EUt+, s-au adunat sub steagul EUt+ în campusul TU Dublin,  pentru a împărtăși progresele lor de până acum și pentru a discuta prioritățile EUt+ pentru viitor.

Prezentările managerilor de sarcini din cele opt pachete de lucru au permis fiecăruia dintre ei să împărtășească principalele realizări și unele obstacole întâmpinate, printre care, pandemia.

Obiectivul promovării și sprijinirii multiculturalismului și multilingvismului a fost consolidat ca o provocare foarte importantă, care se va baza în principal pe mobilitățile pe termen lung și capacitatea studenților de a învăța o a doua limbă străină.

Ambiția de a crea legături fructuoase și relații puternice cu societatea, rețelele industriale a fost revizuită și încurajată.

Clusterele au fost lansate și deschise studenților care sunt invitați să petreacă cel puțin un semestru în cadrul EUt+. Aceste programe oferă recunoașterea automată a creditelor, un sentiment de apartenență la o familie mai largă și o primire călduroasă care îi fac pe fiecare să se simtă ca acasă în toate campusurile.

Acest lucru a fost posibil printr-o analiză atentă a abilităților și a rezultatelor învățării oferite de cursurile din fiecare universitate parteneră.

Laboratorul European pentru Acțiune Pedagogică - Cercetare și Învățare Centrată pe Studenți (ELaRA) s-a întâlnit și a discutat cu profesori și cercetători în fiecare lună.

Programele Școlilor de Cercetare împreună cu Institutele Europene de Cercetare sunt în mod activ în construcție pe Nanotehnologie, DataScience, Sustenability și ca element central al spiritului EUt+, Laboratorul European de Cultură și Tehnologie  „The ECT Lab”. Misiunea sa este de a promova trans/multi -disciplinaritatea în cadrul Universității Europene, pentru a integra științele umaniste și sociale în proiectele de cercetare ale Universității Europene și pentru a crea o masă critică de cercetare în arte, științe umaniste și științe sociale în cadrul Universității Europene de Tehnologie.

Prin inițiativa EUt+, mobilitatea personalului este puternic încurajată și începe să se accelereze.

Un plan de convergență IT va ajuta la partajarea proceselor de afaceri, la câștigarea eficienței și va conduce la un card de student european.

Marca și identitatea EUt+ create cu sprijinul Havas, au fost reconsiderate ca un „creative commons” eficient, un brand puternic recunoscut de părțile interesate.

Printr-un pas semnificativ înainte pentru EUt +, a fost lansată o editură academică pentru a publica și disemina lucrări academice de înaltă calitate, folosind o platformă cu acces liber de citit și publicat.

Agenda întâlnirii a cuprins conferințe, ateliere de lucru și sesiuni de lucru informale în cadrul cărora s-a discutat despre o serie de aspecte legate de activitățile ce țin de educație, cercetare și implicare și de pregătire a unui raport de evaluare intermediară.

 În cadrul fiecărei reuniuni de lucru EUt+, o sesiune aparte este dedicată întâlnirii rectorilor celor opt universități membre. La Dublin, aceștia s-au întâlnit cu Ministrul irlandez pentru Mediu, Climă și Comunicații și Ministrul Transporturilor, domnul Eamonn Ryan. În cadrul agendei de lucru, au fost prezentate ECT Lab+,  Planul de Echitate, Diversitate și Incluziune (EDI), s-au purtat discuții legate de raportul intermediar și s-au stabilit preliminariile întâlnirii cu Comisarul European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, care va avea loc în 14 iunie.

Prin inițiativa Universități Europene, Comisia Europeană urmărește să promoveze excelența, inovarea și incluziunea în învățământul superior din întreaga Europă, accelerând transformarea instituțiilor de învățământ superior în universitățile viitorului, cu impact structural, sistemic și durabil.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, ca membru în alianța EUt+, se focalizează pe deschidere și vizibilitate internațională prin valorificarea potențialului existent și integrează această perspectivă prin apartenența la Universitatea Europeana de Tehnologie EUt+. Cu o finanțare de 5 milioane de euro, consorțiul va constitui o adevărată Universitate Europeană a viitorului care va promova competitivitatea educației tehnice și cercetării la nivel european.

Comenteaza