UBB se implică în analiza și reformarea politicilor de sănătate publică

UBB se implică în analiza și reformarea politicilor de sănătate publică
| Foto: UBB

Departamentul de Sănătate Publică din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) a Universității ”Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), împreună cu secțiunea Cercetare în Resurse Umane în Sănătate (Health Workforce Research Section) din cadrul Asociației Europene de Sănătate Publică (European Public Health Association – EUPHA), în colaborare cu Biroul Regional European al Organizației Mondiale a Sănătății și Observatorul European pentru Sisteme și Politici de Sănătate, au găzduit, la finalul acestei săptămâni, conferința internațională cu tema „Investing in healthcare workforce governance: strengthen equity, inclusion and mental health & well-being”.

Scopul principal al conferinței a fost de a sublinia importanța investițiilor în guvernanța forței de muncă din sectorul sănătății, atât la nivel european, cât și global. Evenimentul a reunit cercetători naționali și internaționali, experți în dezvoltarea politicilor de sănătate, dar și reprezentați ai autorităților centrale, cu obiectivul angrenării acestora pentru un viitor mai bun al resurselor umane în sănătate.

„Timp de două zile, Cluj-Napoca și Universitatea ”Babeș-Bolyai” prin Departamentul de Sănătate Publică au avut marea onoare de a fi epicentrul cercetării în resurse umane în sănătate la nivel european. Țin să le mulțumesc tuturor colaboratorilor și partenerilor care au contribuit la succesul conferinței”, afirmă Marius-Ionuț Ungureanu, directorul Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai” și preşedinte al Secţiunii „Cercetare în Resurse Umane în Sănătate” din cadrul Asociației Europene de Sănătate Publică.

Evenimentul organizat în aceste zile se încadrează în eforturile UBB de implicare în dezvoltarea politicilor publice și a cercetărilor avansate în domeniul sănătății, ca parte a programului strategic UBBMed,  lansat la finalul anului 2023 și care acoperă strategic trei arii clinice (sănătatea mintală; boli netransmisibile – deocamdată mai ales cancer -; și sănătate publică), alături de alte condiții medicale mai specifice (în funcție de proiectele existente) și două abordări transversale strategice (inginerie & tehnologie medicală și etica & psihosociologia medicinei), alături de alte demersuri interdisciplinare mai specifice. În total, aceste dezvoltări angajează până acum proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare și de infrastuctură științifică de aproximativ 25 000 000 Euro.

Comenteaza