UBB după Andrei Marga. Merită să risipim votul?

UBB după Andrei Marga. Merită să risipim votul?
UBB intră într-o nouă perioadă istorică, cea post-Andrei Marga. După o perioadă de căutări, extinderi şi realizări universitatea clujeană este la un nou început de drum. La 1 martie vor fi alegerile pentru funcţia de rector.

Sunt primele alegeri directe şi universale ale noului rector şi din acest punct de vedere nu numai că sunt importante, dar creează şi premisele unei noi guvernanţe universitare. Aceasta trebuie să ţină cont în primul rând de nevoile corpului academic, format din magiştri şi studenţi.

O universitate mare, cu renume, ca a noastră, are nevoie de un rector pe măsura dimensiunii sale naţionale şi internaţionale, cu deschidere spre cei mulţi şi cu dreaptă judecată. El trebuie să fie un om matur, cu statut academic de excepţie, echilibrat şi care să nu facă parte din echipa veche.

Toţi cei cinci candidaţi au merite personale. Unii sunt buni finanţişti şi contabili, iar alţii au dovedit capacităţi didactice şi de cercetare merituoase. Este însă suficient? Bineînţeles că nu. Universitatea noastră are însă nevoie de un rector complex, de un savant care să preia moştenirea lui Andrei Marga. El trebuie să fie un profesor de excepţie, un cercetător renumit. În acelaşi timp, nu trebuie să fie exponentul grupurilor radicale, care doresc schimbări de generaţie sau impunerea unor standarde maximale în cercetare, greu de atins chiar de profesori de excepţie din SUA sau din UE. Rectorul trebuie să fie un exponent al culturilor diverse: europene, americane sau asiatice. Trebuie să fie un vorbitor de mai multe limbi străine şi, în primul rând, trebuie să cunoască limbile celor trei linii de studiu din UBB.

M-am uitat cu atenţie în cv-ul candidaţilor la funcţia de rector din UBB şi îi rog pe toţi confraţii mei de breaslă (de la asistent până la profesor) să facă acelaşi lucru, pentru a putea alege în cunoştinţă de cauză. Unii au studii numai în SUA, alţii vorbesc numai engleză sau numai franceză. Este foarte bine, dar este oare suficient? Deschiderea internaţională făcută de profesorul Andrei Marga s-a datorat şi capacităţilor lingvistice ale acestuia.

Un singur candidat întruneşte deopotrivă calităţile unui rector complex, fiind în acelaşi timp savant recunoscut naţional şi internaţional, vorbitor de mai multe limbi străine, inclusiv cele ale liniilor de studii, ce oferă tuturor universitarilor UBB un program integrat şi echilibrat atât pentru specializările socio-umane, economice, cât şi pentru cele exacte şi ale naturii.

Numele lui este Ioan Aurel Pop: academician, profesor de paleografie latină, fost director al institutelor culturale româneşti de la New York şi Veneţia, visiting professor în SUA, Germania, Italia, Franţa etc., vorbitor curent al englezei, italianei, francezei şi germanei, un om al cetăţii clujene şi un bun cunoscător al culturii maghiare şi germane din Transilvania. A condus institute în ţară şi în străinătate, este cel mai tânăr membru al Academiei Române, conduce o revistă prestigioasă, cotată ISI, şi este membru a mai multor academii occidentale. În aceste condiţii, mai are rost să risipim votul?

Adrian Ivan

 

 

Comenteaza