UBB, între transparenţă şi opacitate

UBB, între transparenţă şi opacitate
UBB va intra cu siguranţă într-o altă etapă a istoriei sale. Cu încetarea mandatului domnului profesor Andrei Marga ca rector al UBB, se încheie pentru universitatea noastră o perioadă fastă, cu multe construcţii instituţionale reuşite şi cu multe deschideri spre viitor.

Pentru aceste realizări domnul profesor Andrei Marga merită gratitudinea întregului corp academic format din magiştri şi studenţi.

Perioada ce urmează ar trebui să fie cea a consolidării construcţiei şi a democraţiei universitare.
O "comunitate a egalilor", înţeleasă nu ca expresia unui egalitarism stângist, aşa cum unii confraţi de breaslă încearcă să-l inducă printre colegi, ci ca respect între universitari şi studenţi într-o comunitate democratică, va lua locul actualei lumi academice, al cărei principiu a fost "extinderea". Pentru a fi pe înţelesul tuturor, aş putea compara UBB cu Uniunea Europeană, în care guvernanţa presupune egalitatea de şanse între statele mari şi mici, fără ca acestea să fie egale ca mărime geografică, PIB sau populaţie. Pe acest principiu se bazează programul managerial al profesorului Ioan Aurel Pop.

Continuitate nu înseamnă să continui exagerat într-o manieră specifică deciziilor guvernamentale din ultimii ani, prin care să menţii o stare nesănătoasă de salarii mici în facultăţile care nu aduc foarte mulţi studenţi, dar aduc capital de imagine şi foarte multe puncte din cercetare, aşa cum sunt facultăţile de chimie, matematică, fizică, teatru, ştiinţele naturale, litere, istorie şi filosofie etc. FSEGA, Ştiinţele Politice, Ştiinţele Educaţiei şi Psihologia, Dreptul ş.a., sunt, de asemenea, foarte importante în configuraţia viitoare a comunităţii academice, prin prestanţa lor academică şi pentru atragerea de studenţi.

Toate facultăţile şi toţi colegii dascăli sau cercetători formează universitatea şi, ca urmare, principiul trebuie să fie cel al proporţionalităţii şi al subsidiarităţii. Nimeni nu va lua măsuri prin care să strice echilibrul universităţii noastre.

Continuitatea nu înseamnă să decizi arbitrar în foarte multe probleme sau să ataci subiectiv colegi de breaslă. Colegii din conducerea universităţilor ar trebui să se gândească de multe ori atunci când atacă prin mijloacele universităţii (publicaţii oficiale) confraţii de breaslă.

Pe mulţi din aceştia îi invit la meditaţie a sufletului pentru a putea să-şi corecteze erorile făcute. Chiar dacă unii n-au fost de acord cu anumite practici, faptul că nu au protestat atunci când colegi sau prieteni au fost "înfieraţi cu ură proletară" îi plasează într-o complicitate ce-i va urmări spiritual toată viaţa. Din păcate, suntem oameni şi nimic din ce este specific omului nu ne este străin, inclusiv slăbiciunea. Şi noi ceilalţi am fost, de asemenea, de multe ori, laşi şi complici prin tăcerea noastră. Sper ca pe viitor acest lucru să nu se mai repete.

Alegerile pentru funcţia de rector al UBB se apropie cu rapiditate. Mai avem practic o săptămână şi câteva zile. Ordinul ministrului din 16 februarie a produs, în ciuda unor opoziţii fireşti şi nefireşti, efecte. Au fost anulate alegeri în unele universităţi şi aproape în toate a început un proces de refacere a comisiilor electorale. Şi în universitatea noastră, ordinul a produs efecte odată cu propunerea Senatului ca profesorul Nicolae Bocşan să devină nu "rector interimar", cum fals s-a spus, ci ordonator de credite.

Dat fiind faptul că a făcut parte dintr-o echipă managerială ce-şi încheie mandatul pe 26 februarie, pe umerii domniei sale apasă o mare responsabilitate, în ciuda timpului limitat în care va semna actele financiare şi contabile ale UBB.

Alegerile pentru rectorul UBB vor trebui organizate într-o manieră trasparentă şi obiectivă. Cu siguranţă, echipa ce a fost propusă în comisia electorală trebuie să fie reorganizată.

Pentru buna desfăşurare a alegerilor şi pentru înlăturarea oricărei suspiciuni toţi membrii echipei domnului Marga trebuie să facă un pas înapoi. Poţi să fii un profesor excelent, un om de omenie, dar atunci când ai făcut parte dintr-o echipă ce s-a războit public cu alte echipe sau oameni, pentru a nu lăsa o umbră de îndoială asupra alegerilor rectorale, trebuie să te retragi.

Pentru buna desfăşurare a alegerilor comisia electorală nu trebuie condusă de un om dintr-o facultate ce are un candidat la rectorat, lăsând astfel loc de interpretări şi subiectivisme. Drept urmare, îl rog pe colegul meu Răzvan Nistor, despre care am auzit lucruri excelente ca dascăl şi prodecan al FSEGA, preşedintele comisiei electorale a UBB, să se retragă şi să lase loc unui preşedinte de comisie ales de către membrii comisiei electorale din care obligatoriu vor face parte toţi cei cinci reprezentanţi ai candidaţilor la rectorat. Sunt convins că doamna Cristina Ciumaş, faţă de care am toată consideraţia, va fi prima care, pentru obiectivitatea alegerilor, va cere imperios acest lucru.

Aceste schimbări sunt în spiritul democraţiei, eleganţei, transparenţei şi obiectivităţii în UBB. Indiferent cine va câştiga, rectorul va fi expresia voinţei universitarilor. Pentru a nu lăsa o umbră de îndoială asupra procesului electoral, îi rog pe colegii din fosta conducere a UBB să ia decizii cu înţelepciune şi eleganţă.

 

 

Comenteaza