Comunicat de presă începere proiect Bea&Magda SRL - “Inovație în producția de tuburi precablate - Eficiență și Performanță”

Comunicat de presă începere proiect Bea&Magda SRL -  “Inovație în producția de tuburi precablate - Eficiență și Performanță”

Societatea BEA&MAGDA SRL anunță începerea proiectului “Inovație în producția de tuburi precablate - Eficiență și Performanță”, cod SMIS 312002.

  Comunicat de Presă

                                                                                                                                                                                      Iunie 2024

INOVAȚIE ÎN PRODUCȚIA DE TUBURI PRECABLATE EFICIENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ

 

Societatea BEA&MAGDA SRL, derulează începând cu data de 24.05.2024, proiectul “Inovație în producția de tuburi precablate - Eficiență și Performanță”, cod SMIS 312002.

Programul Regional Nord – Vest 2021-2027

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice

Obiectiv specific 1.3: Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive

Autoritate de Management: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Obiectivul general al proiectului, complementar obiectivelor companiei este consolidarea poziției pe piață a întreprinderii într-un domeniu competitiv, pe care activează, respectiv producția de tuburi flexibile precablate și creșterea productivității muncii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1.Creșterea capacității de producție prin achiziționarea unui număr de 24 de echipamente de ultimăgenerație, 1 sistem software ERP, 1 sistem panou solar apă caldă și o platformă de circulație curampă pentru persoane cu dizabilități.

2.Crearea a 4 noi locuri de muncă dintre care un loc de muncă va fi ocupat de o persoană dincategoria persoanelor defavorizate

Data începerii proiectului: 24.05.2024

Data finalizării proiectului: 30.04.2026

Valoarea totală a proiectului: 7.179.980,68 lei

Finanţarea nerambursabilă: 3.562.988,73 lei, din care:
-Cofinanțare Uniunea Europeană: 3.028.540,42 lei
-Contribuție din bugetul național: 534.448,31 lei

Proiectul de investiţii va fi implementat în Municipiul Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 14, Județul Cluj.
BEA&MAGDA SRL

Localitatea Pălatca, nr.734, Județul Cluj
bea.magda10@gmail.com
Telefon 0744392260

Comunicat de presă începere proiect Bea&Magda SRL -  “Inovație în producția de tuburi precablate - Eficiență și Performanță”

Comenteaza