Calendar Ortodox 2 și 3 aprilie. Sâmbătă - Sfântul Cuvios Tit / Duminică - Sfântul Nichita Mărturisitorul

Calendar Ortodox 2 și 3 aprilie. Sâmbătă - Sfântul Cuvios Tit / Duminică -  Sfântul Nichita Mărturisitorul
| Foto: doxologia.ro

La sfârșit de săptămână, pe 2 și 3 aprilie, credincioșii îl cinstesc pe Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni și îl pomenesc pe Sfântul Nichita Mărturisitorul. De asemenea, este și dezlegare la ulei și vin.

Sfârșitul de săptămână vine cu două evenimente importante în Calendarul Creștin Ortodox. Sâmbătă, pe 2 aprilie, este sărbătorit Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni, iar pe 3 aprilie, duminică, creștinii îl prăzuiesc pe Sfântul Nichita Mărturisitorul.

Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni

Cuviosul Tit a viețuit în timpul luptei împotriva sfintelor icoane (sec. IX). Sfântul Tit s-a călugărit de tânăr și a dobândit două mari virtuți: smerenia și ascultarea. În vremurile prigoanelor Împotriva sfinelor icoane și a cinstitorilor lor, Cuviosul Tit a stat tare și neclintit ca un adevărat Stâlp al Ortodoxiei și al Bisericii lui Hristos.

Pentru marea sa dragoste, smerenie și curăție, Dumnezeu i-a dăruit darul facerii de minuni, atât in timpul vieții, cât și după trecerea sa la cele veșnice. Sfântul Cuvios Tit a adormit cu pace în veacul al nouălea.

Troparul Sfântului Cuvios Tit

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor și cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; și te-ai făcut luminator lumii, strălucind cu minunile, Tit, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre.

Tot pe 2 aprilie, facem pomenirea:

- Sfinților mucenici și frați Amfian și Edesie;
- Sfântului Mucenic Policarp;
- Sfântului Grigorie din Nicomidia.

Sfântul Nichita Mărturisitorul

Sfântul Nichita s-a născut în Bitinia. A trăit în vremea luptei împotriva sfintelor icoane. După finalizarea studiilor, Sfântul Nichita a intrat în Mănăstirea Midichia, unde starețul Nichifor l-a tuns monah. După șase ani de nevoințe, a fost hirotonit preot. Este ales egumen al mănăstirii, după moartea starețului.

În timpul prigoanei declașate de luptătorii împotriva icoanelor, Sfântul Nichita a fost întemnițat și torturat, fără însă a putea fi clintit din Sfânta Ortodoxie.

După moartea împăratului Leon Armeanul, Sfântul Nichita a fost eliberat și s-a retras într-un loc pustiu de lânga Constantinopol, unde a petrecut ultimele sale zile în rugăciune. După adormirea sa, trupul lui a fost adus în mănăstirea pe care a păstorit-o. În timpul slujbei de îngropare, multi bolnavi au ajuns și s-au atins de trupul lui, căpătând vindecare. Sfintele sale moaște au fost așezate lângă cele ale părintelui lui duhovnicesc, Sfântul patriarh Nichifor, și lângă ale fratelui său întru nevoințe, Sfântul Atanasie.

Troparul Sfăntului Nichita Mărturisitorul

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curătiei și luminatorule al lumii, podoaba cea de Dumnezeu însuflată Nichita, întelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alauta duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiasca sufletele noastre.

Tot pe 3 aprilie, facem pomenirea:

- Sfântului Iosif imnograful
- Sfântului Mucenic Elpidifor;
- Sfântului Mucenic Diu;
- Sfântului Mucenic Vitonie;
- Sfântului Mucenic Galic;
- Sfântului Cuvios Ilirie din Muntele Mirsiona;
- Sfântului Mucenic Pavel Rusul.

loading...
Comenteaza