Calendar Ortodox 7 și 8 mai. Sâmbătă - Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim, iar duminică Sfântul Apostol și Evanghelist loan

Calendar Ortodox 7 și 8 mai. Sâmbătă - Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim, iar duminică Sfântul Apostol și Evanghelist loan
| Foto: crestinortodox.ro

La sfârșit de săptămână, pe 7 și 8 mai, credincioșii cinstesc sâmbătă arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim, și duminică este pomenit Sfântul Apostol și Evanghelist loan.

Sfârșitul de săptămână vine cu două evenimente importante în Calendarul Creștin Ortodox. Sâmbătă, pe 7 mai, este sărbătorită arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim iar pe 8 mai, creștinii îl prăzuiesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist loan.

7 mai - Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim

Arătarea semnului Sfintei Cruci pe cer la Ierusalim s-a întâmplat în dimineața zilei de 7 mai 351, în timpul împăratului Constantiu, fiul Sfântului Constantin cel Mare. Crucea luminoasă s-a întins de la Golgota și pâna la Muntele Măslinilor, pe o distanță de aprox. 9 km, strălucind mai tare decât soarele. Sfânta Cruce a rămas pe cer timp de 7 zile. O mulțime de oameni au ieșit din casele lor și de la munca lor îndreptându-se spre biserici pentru a aduce slava lui Dumnezeu, potrivit crestinortodox.ro.

Despre această minune, Patriarhul Chiril al Ierusalimului i-a scris o scrisoare împăratului Constantiu, îndemnându-l să părăsească erezia ariana. Această erezie, care nega divinitatea lui Hristos, era cauza multor dispute teologice în cadrul imperiului. „Aducem cu graba la cunoștință credinciosiei tale minunea dumnezeiască a lucrurilor cerești, ce s-a petrecut în Ierusalim în timpul iubitoarei tale de Dumnezeu domnii. Nu facem aceasta cu dorinta ca acum pentru întaia oară să vii de la necunoștința la cunoștință de Dumnezeu - căci tu ai atâta cunoștință de Dumnezeu, încât poți, prin faptele și gândurile tale credincioase, să înveți și pe alții - ci cu gândul de a te întări în cele ce știai. Odata ce ai înțeles, prin minunea săvârșită în timpul domniei tale, ca domnia ta este cu adevarăt iubita de Dumnezeu.

... Pe timpul domniei preaiubitorului de Dumnezeu si de fericita pomenire Constantin, tatăl tău, a fost găsit în Ierusalim mântuitorul lemn al crucii. Harul cel dumnezeiesc a făcut să fie găsită cinstita cruce în Sfintele Locuri neștiute de nimeni, de cel care caută în chip bun cucernicia. Minunea nu s-a mai săvârșit pe pământ, ci în cer: s-a arătat în Ierusalim semnul de biruință împotriva morții, al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul Unul-Nascut al lui Dumnezeu, adică fericita Cruce, strălucind cu o lumină orbitoare. N-a fost văzuta de unul sau de doi, ci s-a arătat cu totul lămurit la întreaga mulțime a cetății. Să nu se creadă apoi că a trecut iute ca o nălucă; dimpotrivă, a fost văzută cu ochii timp de mai multe ceasuri de pe pământ; prin strălucirea sa orbitoare, întrecea razele soarelui. Fară îndoială, crucea luminoasă ce s-a arătat pe cer ar fi fost întunecată de soare, biruită de strălucirea razelor lui dacă ea n-ar fi strălucit privitorilor cu o strălucire mai mare decat a soarelui. Toată mulțimea cetătii, fără să stea pe gânduri, în acel ceas, a alergat la sfânta biserică, fiind cuprinsă de frică și bucurie din pricina vedeniei dumnezeiețti; toți deodată: tineri și bătrâni, bărbați și femei, oameni de toate vârstele, până chiar și fetele ținute în casă, locuitori ai cetății, ca și straini, creștini la un loc cu păgânii care veniseră în Ierusalim din diferite părți, cu toții într-un singur suflet, ca o singură gură, slăveau pe Făcătorul de minuni, pe Hristos Iisus, Domnul nostru".

Potrivit istoricului Sozomen, această minune a dus la convertirea multor păgâni și iudei la creștinism. De asemenea, mulți arieni au părăsit erezia, întorcandu-se la Biserica Ortodoxă.

8 mai - Sfântul Apostol și Evanghelist loan

Sfântul Apostol si Evanghelist Ioan este prăznuit în Biserica Ortodoxa pe 26 septembrie (ziua trecerii sale la cele vesnice) si pe 8 mai (pomenirea minunii ce se petrece la mormântul sau).

Sfantul Ioan a fost fiul lui Zevedei și al Salomeei, de meserie pescar și originar din Betsaida. Sfântul Ioan Evanghelistul era cel mai tânar dintre cei Doisprezece Apostoli. Ioan a fost unul din Apostolii cei mai apropiați ai Domnului Iisus. In Evanghelia sa, el se numește „ucenicul pe care îl iubea Iisus" (Ioan, 21, 20). La Cina cea de Taină el s-a rezemat pe pieptul Domnului și asa s-a împărtășit din Tainele lui Hristos. Este ucenicul căruia Domnul, când era răstignit pe Cruce, i-a încredințat pe Preacurata Sa Maică. După învierea lui Iisus, Ioan a fost primul apostol care a cercetat mormântul gol.

După moartea Maicii Domnului, Sfântul Apostol Ioan a mers la Efes, în Asia, propovăduind credința lui Iisus. Din porunca lui Domitian împăratul (81-96), „Apostolul dragostei" a fost surghiunit în insula Patmos si acolo a viețuit multă vreme. Tot acolo a scris și Evanghelia sa, cele trei Epistole și cartea Apocalipsei.

Tradiția Bisericii amintește că Sfântul Apostol Ioan era în vârstă de peste o sută de ani, când a luat cu sine șapte ucenici, și ieșind din cetatea Efesului, le-a poruncit acestora să sape o groapă în formă de cruce. Apoi Sfântul Apostol s-a întins în acea groapă în formă de cruce și a poruncit să fie acoperit cu pămant. După o vreme, când credincioșii au deschis mormântul Sfântului loan, ei nu au mai găsit acolo trupul lui.

În ziua de 8 mai a fiecărui an, din acest mormânt se ridică o pulbere pe care locuitorii de acolo o numesc mâna, ce vindecă pe cei bolnavi.

Troparul Sfântului Ioan Evanghelistul:

Apostole a lui Hristos, de Dumnezeu iubite, grăbește de izbăvește pe poporul cel fără de răspuns. Că te primește când cazi către El, Cel ce te-a primit când te-ai rezemat pe pieptu-I; pe Care roaga-L de Dumnezeu cuvântătorule, și norul păgânilor cel pus asupra noastră să-l risipească, cerându-ne nouă pace și mare milă.

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza