Cruce neagră în calendar pentru Sfântul Haralambie, mare făcător de minuni. Rugăciunea pentru vindecare şi ieşire din sărăcie

Cruce neagră în calendar pentru Sfântul Haralambie, mare făcător de minuni. Rugăciunea pentru vindecare şi ieşire din sărăcie

În fiecare an, pe data de 10 februarie, biserica ortodoxă în prăznuiește pe Sfântul Mucenic Haralambie. Părticele din moaștele sale se află în mai multe lăcașuri de rugăciune din țara noastră.

Sfântul Haralambie a fost episcop în Cetatea Magneziei, din Asia Mică, Turcia de astăzi, în vremea împăratului Septimu Sever (193-211), scrie crestinortodox.ro. Pentru că nu s-a lepădat de credința în Hristos, a îndurat chinuri cumplite. Avea 113 ani. În timpul torturilor, mâinile guvernatorului Lucian s-au lipit de trupul sfântului și au rămas acolo până când mucenicul a rostit o rugăciune. Această minune a fost suficientă pentru ca cei care îl torturau să înceapă să creadă în Hristos şi să se convertească la creştinism.

Mai târziu, auzind împăratul cele petrecute cu Sfântul Haralambie, a poruncit să fie adus în Antiohia. Aici a fost supus la alte chinuri: soldații i-au legat barba în jurul gâtului și l-au tras de ea pe drum; i-au înfipt un piron de fier în trup, i-au ars fața și i-au jupuit pielea de pe trup. Însă Sfântul Haralambie s-a vindecat în chip miraculos.

La cererea împăratului Sever, Sfântul Haralambie a făcut multe minuni: a vindecat un om posedat și a înviat un tânăr, încât Galina, fiica împăratului, s-a convertit și ea la creștinism.

Sfântul Haralambie a fost condamnat la tăierea capului. Înainte să moară, a rostit o rugăciune în timpul căreia cerurile s-au deschis și sfântul a văzut pe Hristos și pe îngerii săi. Sfântul i-a cerut lui Dumnezeu să aibă grijă de locul unde vor rămâne moaștele sale, ca acel loc să nu sufere niciodată de foame și de boli. Domnul i-a promis că o să-i îndeplinească dorințele. A murit înainte de a fi executat.

Capul Sfântului Haralambie se păstrează la Manastirea Sfântul Stefan, aflată pe stâncile de la Meteora, în Grecia, iar mâna cea stângă a sfântului se află păstrată în Manastirea Mega Spileo, tot în Grecia. În tara noastră, părticele din moaștele sale se află în următoarele locașuri de rugăciune: Manastirea Miclauseni (Iasi); Manastirea Rasca; Catedrala Episcopala din Galati; Biserica Sfantul Dumitru "Posta" (Bucuresti); Biserica Sfintii Arhangheli "Otelari" (Bucuresti); Biserica Sfantul Stelian "Lucaci" (Bucuresti).

Rugăciune către Sfântul Haralambie pentru vindecare şi ieşire din sărăcie

Sfinte Mucenice Haralambie, primeşte această rugăciune pe care cu umilinţă ți-o aducem şi ne izbăveşte din toate necazurile! Deşi suntem bolnavi și nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe şi grele pe care le săvârşim în tot timpul vieţii noastre şi în tot ceasul, totuşi, cunoscând bunătatea ta cea mare pe care ai arătat-o celor ce te cinstesc şi celor ce se pocăiesc cu credinţă întru numele Domnului, îndrăznim cu umilinţă să mărturisim înaintea ta că am greşit. Fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre, pentru izbăvirea noastră de toate bolile şi de toate primejdiile şi pentru întărirea noastră în credinţa cea adevărată. Amin!
Comenteaza