Sărbătoare mare pe 3 februarie. Ce sfânt important este sărbătorit astăzi

Sărbătoare mare pe 3 februarie. Ce sfânt important este sărbătorit astăzi
| Foto: newsweek

Pe 3 februarie este sărbătoare importantă pentru creștinii ortodocși. În această zi specială este prăznuit Sfântul Simeon.

Sfântul şi Dreptul Simeon este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 3 februarie. El ar fi trăit 360 de ani pentru că s-a îndoit de Legile lui Moise. Dar în această zi este sărbătorită și Sfânta Proorocită Ana.

Sfântul Simeon avea 77 de ani când a interpretat Nașterea lui Hristos. Dar el s-a îndoit de Legile lui Moise unde se specifica faptul că Hristos va fi născut de Fecioara Maria. Astfel că a vrut să-l modifice. Dar nu a reușit. Iar atunci Dumnezeu i-a dat canon să mai trăiască 283 de ani, ca să vadă pe Cel născut din Fecioară.

Sfântul şi Dreptul Simeon este pomenit în calendarul creştin ortodox în ziua de 3 februarie. Era un om drept şi credincios, care aştepta, ca şi alţi evrei, venirea lui Mesia.

"Când, după porunca lui Ptolomeu, regele Egiptului, se tălmăcea Legea lui Moise şi toate proorociile din limba evreiască în cea elinească, pentru care lucru erau aleşi oameni înţelepţi din Israil, şaptezeci la număr. Între aceştia era şi Sfântul Simeon, ca un înţelept şi iscusit întru dumnezeiasca Scriptură.

Atunci el, tălmăcind, scria cuvintele lui Isaiia proorocul şi, ajungând la cuvintele: Iată fecioara în pântece va zămisli şi va naşte fiu, s-a îndoit, zicând că nu este cu putinţă ca o fecioară, neştiind de bărbat, să poată naşte şi, luând cuţitul, a voit să radă cuvintele acelea.

Dar îngerul Domnului i s-a arătat şi i-a ţinut mâna, zicând: 'Nu fi necredincios faţă de cele scrise, şi a căror împlinire singur o vei vedea. Pentru că nu vei gusta moartea până ce nu vei vedea pe Cel ce se va naşte din Curata Fecioară, Hristos Domnul'". (Vieţile Sfinţilor)

Sfântul Simeon a crezut cele spuse de înger şi a aşteptat venirea lui Hristos în lume, ducând o viaţă dreaptă şi fără prihană, ferindu-se de tot răul şi rugându-se lui Dumnezeu să miluiască lumea, potrivit newsweek.ro.

Comenteaza