Elevii și studenții pot primi un ajutor de 200 de euro ca să își cumpere calculatoare. Care sunt condițiile

Elevii și studenții pot primi un ajutor de 200 de euro ca să își cumpere calculatoare. Care sunt condițiile

Programul de acordare a unui ajutor financiar intitulat „EURO 200” continuă și în anul 2024.

Elevii și studenții până în 26 de ani pot depune cererile și dosarele cu actele doveditoare pentru a primi 200 de euro, ca să își cumpere calculatoare, potrivit unui proiect de ordin pus în consultare publică de Ministerul Educației, scrie edupedu.ro.

Este vorba despre cei care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei.

În proiect este propusă o configurație minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă ajutor financiar. Calculatoarele vor cuprinde în mod obligatoriu un sistem de operare licențiat.

Configurația minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziționarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea:

a) pentru desktop - procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvență procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17“; tastatură, mouse optic;

b) pentru laptop - procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvență procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15“; rezoluție minimum 1.366 x 768; DVD;

c) pentru netbook sau echivalent - procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10“.

Pentru a se înscrie în program elevii și studenții eligibil trebuie să depună o cerere-tip la instituția de învățământ la care sunt înscriși. Cererea va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte.

Potrivit Hotărârii nr. 1.294 din 13 august 2004, cererea-tip va fi însoțită de următoarele documente:

a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.

 

Comenteaza