2.5 milioane lei pentru refacerea străzilor din Cluj, sparte pentru canalizare și apă

2.5 milioane lei pentru refacerea străzilor din Cluj, sparte pentru canalizare și apă

Compania de Apă „Someș” S.A., societate aflată sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a scos la licitație lucrările de refacere a infrastructurii deteriorate în urma intervențiilor și reparațiilor ivite pe traseul conductelor de apă și canalizare.

''În situația in care apar avarii în sistemul de alimentare cu apă şi canalizare administrat de Compania de Apă Someș S.A., pentru eliminarea acestora este necesar să se intervină pe rețelele defecte, prin spargerea străzilor, trotuarelor sau spațiilor verzi (după caz). După efectuarea lucrărilor de intervenții și reparații la rețelele de apă și canalizare, Compania de Apă Someș S.A. realizează lucrările de umplutură cu balast compactat, până la nivelul carosabilului sau trotuarelor, după care va preda amplasamentul în această stare, executantului lucrărilor de refacere. Refacerea la starea inițială a tramei stradale afectate de lucrări de intervenții și reparații la rețelele de apă și canalizare de pe raza comunelor din jud. Cluj, se face de către executant cu respectarea strictă a tuturor condițiilor din Autorizația de spargere emisă de Primăria de pe raza localității unde se executa lucrarea. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit in anuntul de participare, respectiv 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la acest termen. Raspunsul entitatii contractante la aceste solicitari va fi transmis cu cel putin 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor'', se arată în SEAP. 

Valoarea totala estimată: 2.530.817 lei. Data limită de depunere a ofertelor: 03.04.2024. 

Conform documentației tehnice, lucrările de refacere a tramei stradale se vor desfășura în zona rurală a județului Cluj, respectiv pe teritoriul celor 64 de comune aflate, în acest moment, în administrarea operatorului Compania de Apă „Someș”. 

 

Comenteaza