Acord de asociere privind Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea

Acord de asociere privind Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea

În ședința de Consiliu local din 18.01.2022 s-a votat proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între UAT Municipiul Cluj-Napoca și UAT Comuna Florești, pentru realizarea în parteneriat a procedurilor de achiziție publice necesare pentru implementarea obiectivului de investiție „Tren metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida – etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de metrou și tren metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea. Componenta 1. Magistrala I de metrou”.

Prin HG 1288/2021 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii Componenta 1. Magistrala I de metrou Cluj", respectiv: construcția unei linii de metrou ușor, cu 19 stații subterane în tehnologie „rail” șină de cale ferată, cu o capacitate transport nominală/maximă la interval de 90 sec: 15.200/21.600 pasageri / oră și sens (40 trenuri / oră și sens) și un depou suprateran.

Beneficiarii proiectelor pentru linia de metrou Cluj stabiliti prin HG 1288/2021 sunt UAT Municipiul Cluj-Napoca si respectiv UAT comuna Floresti.Investiția totală: 2.052.196.984 Euro.

Finanțarea obiectivului va fi realizată din fonduri externe rambursabile prin Planul național de relansare și reziliență (PNRR), de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

Comenteaza