Aproape 1 milion de lei pentru actualizarea planurilor urbanistice ale comunelor din Cluj

Aproape 1 milion de lei pentru actualizarea planurilor urbanistice ale comunelor din Cluj
Planurile urbanistice generale (PUG) și regulamentele locale de urbanism (RLU) pentru 31 de comune clujene vor fi actualizate în urma semnării de către Consiliul Județean (CJ) a unui act adițional la contractul încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

Prin intermediul acestui act adițional, suma inițial alocată a fost suplimentată cu 200.000 de lei. Astfel, valoarea totală alocată județului pentru elaborarea sau reactualizarea PUG-urilor și RLU-urilor celor 31 de comune clujene este de 980.612 de lei, termenul de finalizare a documentațiilor fiind 31 decembrie 2018.

„Actualizarea de către comunele clujene, cu ajutorul acestor fonduri, a documentațiilor de urbanism, va contribui esențial la intrarea în normalitate și la dezvoltarea localităților într-un mod logic și integrat. Vom continua să acordăm asistență de specialitate tuturor comunelor, atât celor care nu dețin specialiști cât și celor care vor solicita ajutorul direcției noastre de urbanism", a declarat președintele CJ, Alin Tișe.

Potrivit legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, toate localitățile din România trebuie să dețină planuri urbanistice generale și regulamente locale de urbanism. Activitatea de elaborare a PUG-urilor reprezintă o activitate continuă, acest tip de document având un termen de valabilitate de 5-10 ani.

Excepție fac cazurile în care s-au produs efecte cu impact puternic asupra dezvoltării localității (modificarea limitei administrativ-teritoriale, prevederea unor noi obiective de interes național - autostrăzi, căi ferate, obiective de utilitate publică cu impact major, dezastre naturale), când actualizarea se poate face înainte de expirarea termenului prevăzut.

Comenteaza