Copiii cu nevoi speciale din şcolile clujene, trataţi prin stimulare multi-senzorială pe bani europeni

Copiii cu nevoi speciale din şcolile clujene, trataţi prin stimulare multi-senzorială pe bani europeni
Consiliul Judeţean (CJ) Cluj a semnat contractele de finanţare pentru două noi proiecte cu fonduri nerambursabile aprobate recent. Prin intermediul lor, mai multe şcoli speciale din judeţ vor beneficia de camere de stimulare multi-senzorială pentru aplicarea terapiilor Snoezelen.

Aplicaţiile, denumite "O lume nouă, veselă, pentru fiecare copil cu nevoi speciale" şi "Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale", au ca obiective generale creşterea gradului de incluziune a acestor persoane prin implementarea unor servicii integrate educaționale inovative de stimulare senzorială, social-comportamentală şi educație informală.

"Mă bucură faptul că am reuşit să câştigăm încă două noi proiecte dedicate persoanelor cu nevoi speciale, proiecte care vor fi implementate în instituţii de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean. În acest fel vom reuşi, fără a implica fonduri suplimentare din bugetul Consiliului, să oferim persoanelor cu nevoi speciale un plus în ceea ce priveşte condiţiile decente de viaţă precum şi posibilităţi crescute de recuperare şi integrare în societate", a declarat Vakar Istvan, vicepreşedintele cu atribuţii delegate de preşedinte al CJ Cluj.

Primul proiect va fi implementat în opt şcoli speciale din judeţ, Liceul Special pentru Deficienţi de Vedere Cluj-Napoca, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Grădiniţa Specială Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială Transilvania Baciu, Şcoala Gimnazială Specială Huedin, Şcoala Gimnazială Specială Centru de Resurse şi Documentare privind Educaţia Incluzivă, Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca şi Şcoala Gimnazială Specială Dej.

În cadrul activităţilor aprobate urmează să fie amenajate camere de stimulare multi-senzorială pentru aplicarea terapiilor Snoezelen, iar de pe urma implementării sale vor beneficia nu mai puţin de 944 de copii cu nevoi educative speciale.

Astfel de camere sunt prevăzute şi în proiectul „Inovare prin acţiuni de integrare a tinerilor cu nevoi speciale", care se va desfăşura în trei unităţi de învăţământ special sau de asistenţă socială din subordinea CJ Cluj, Liceul Tehnologic Special SAMUS, Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu şi Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Gherla.

Totodată, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale selectaţi se vor organiza şi activităţi extracuriculare şi de petrecere a timpului liber şi acţiuni complementare de educaţie pentru sănătate. În acest caz, numărul total de tineri care vor beneficia de pe urma proiectului este de 265.

Valoarea totală a celor două proiecte este de maxim 2.556.995,00 lei, sumă asigurată în totalitate de finanţator, ele urmând a se desfăşura pe o perioadă de 15 luni.

Acestea au fost depuse în cadrul apelului de propuneri de proiecte "Copii şi tineret în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale", finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (Granturile SEE) 2009-2014.

Terapia Snoezelen, denumită şi terapie multisenzorială, este folosită în special pentru tratarea copiilor cu dizabilităţi mintale, fiind o terapie care se realizează în afara comunicării verbale şi care induce beneficiarului anumite senzaţii cu scopul de a-i reactiva memoria şi de a crea sentimente de siguranţă şi relaxare.

Comenteaza