Curtea de conturi a gasit abateri financiare de 4 milioane de euro la una dintre cele mai îndrăgite băi clujene

Curtea de conturi a gasit abateri financiare de 4 milioane de euro la una dintre cele mai îndrăgite băi clujene
Curtea de Conturi evidenţiază în ultimul raport privind finanţele publice locale nereguli uriaşe în contabilitatea uneia dintre destinaţiile de weekend preferate ale clujenilor.

Mai precis, este vorba de exactitatea şi realitatea datelor reflectate în situațiile financiare ale Băilor Cojocna, aferente anului 2013.

Potrivit raportului, "nu a fost înregistrată în contabilitate, în conturi în afara bilanţului, valoarea bunurilor aparținând domeniului public al Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Cojocna primite în administrare". Prejudiciul astfel cauzat se ridică la 17.557.000 de lei, sumă ce reprezintă 3.953.566 de euro (după cursul BNR de luni, 16 februarie 2015).

Inspectorii au notat, în acelaşi timp, efectuarea de plăţi fără bază legală, reprezentând premii lunare acordate în anul 2011 administratorului, în sumă de 4.050 lei, la care se adaugă contribuțiile angajatorului la bugetele publice. De asemenea, Curtea de Conturi arată că au fost efectuate cheltuieli nejustificate prin scăderea din gestiune a stocului de marfă cu termen de valabilitate expirat, în valoare de circa 11.000 de lei.

În urma abaterilor constatate s-a dispus reconstituirea evidenței financiar-contabile şi a registrelor cartea mare, registrul jurnal şi registrul inventar pe bază de documente justificative şi organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu respectarea legislației specifice în domeniu.

Totodată, "conducerea SC Băi Cojocna SRL va stabili - în temeiul art.33(3) din Legea nr.94/1992, republicată - întinderea prejudiciului cauzat entităţii prin scăderea nejustificată din gestiune a stocului de marfă cu termen de valabilitate expirat şi prin plata unor premii lunare acordate în anul 2011 administratorului societăţii și va dispune măsuri pentru recuperarea acestora, în condiţiile legii", mai arată raportul.

Contactat de ZIUA de CLUJ, primarul comunei Cojocna, Ioan Şerban, a precizat că a luat măsurile necesare corectării situaţiei imediat după întocmirea raportului. 

"Toate bunurile ţin de primărie şi băile sunt în adminitrarea primăriei şi nu s-a gândit nimeni că trebuie trecute în evidenţa lor contabilă. După primirea raportului s-a stabilit o redevenţă, o sumă modică, şi s-a făcut un proces verbal de predare-primire a bunurilor, iar documentele au fost depuse la Curtea de Conturi în termenul legal", a declarat el.

Băile Cojocna au fost modernizate la începutul anului 2010, împreună cu Băile Figa din Beclean şi Băile Sărate din Dej, printr-un proiect PHARE de 5,4 milioane de euro. În urma investiţiei, acestea au o capacitate de 3.000 de persoane, dispun de plajă de nisip, terenuri de mini-fotbal şi tenis şi de o parcare de 280 de locuri.

Comenteaza