Rectificare bugetară la Consiliul Județean Cluj. Ce instituții primesc bani la sfârșit de an

Rectificare bugetară la Consiliul Județean Cluj. Ce instituții primesc bani la sfârșit de an
| Foto: Facebook.com/cjcluj

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2023 va fi supus dezbaterii și votului consilierilor județeni, în ședința ordinară de marți, 28 noiembrie.

Potrivit referetatului de aprobare, Liceul Tehnologic Special Dej solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 25.350 lei la Titlul 58 “Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile” pentru finalizarea proiectului “Incluziv pentru Dej/Dezvoltare locală prin măsuri activ integrate de justiție social”. 

Școala Profesională Specială SAMUS solicită suplimentarea bugetului pe anul 2023 cu suma de 50.000 lei, sumă necesară achitării facturilor de gaz și energie electrică, având în vedere punerea în funcțiune în luna octombrie a două centrale termice montate în urma proiectului de eficientizare termică demarat de Consiliul Județean.      

De asemenea, Biblioteca Județeană O.Goga Cluj solicită redistribuirea sumei de 9.000 lei de la Titul 10 “Cheltuieli de personal” la Titlul 59 “Alte cheltuieli”, aliniat 59.40 “Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate”, deoarece în urma analizei efectuate la data de 20.11.2023, s-a constatat că nu sunt suficiente sumele aprobate în bugetul pe anul 2023 pentru plățile la Titlul 59.

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca solicită suplimentarea bugetului din venituri proprii pe anul 2023 cu suma de 870.000 lei, având în vedere că veniturile proprii s-au încasat peste valoarea aprobată inițial în bugetul pe anul 2023 la codul de venit 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate”.

Și Muzeul Etnografic al Transilvaniei solicită suplimentarea bugetului pentru anul 2023 cu suma 30.000 lei, sumă provenind din venituri proprii încasate peste valoarea aprobată inițial în buget și care va fi utilizată astfel: suma de 19,70 mii lei la Titlul 10 „Cheltuieli de personal” și suma de 10,30 mii lei la Titlul 59 „Alte cheltuieli”.

Prin această rectificare de buget se asigură redistribuiri și suplimentări de fonduri pentru desfășurarea în condiții optime a activitățiilor în domeniile învățământ, sănătate, cultură și alte servicii publice generale, precum și pentru derularea în condiții de eficiență a proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă. Prezenta rectificare a bugetului general propriu al Județului Cluj va permite gestionarea optimă a derulării execuţiei bugetare în anul 2023”, se mai arată în documentație.

loading...
Comenteaza