Peste 12 milioane de lei pentru CULTURĂ, bani nerambursabili! Până când poți de pune proiectele pentru Cluj-Napoca

Peste 12 milioane de lei pentru CULTURĂ, bani nerambursabili! Până când poți de pune proiectele pentru Cluj-Napoca

Municipiul Cluj-Napoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiecte şi acţiuni culturale în anul 2023.

Bugetul pentru această sesiune este de 12.400.000 lei. Pentru proiectele cu caracter social este de 500.000 lei. Finanţarea asigurată de către municipiul Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.

6.1. Proiecte culturale, artistice, educaţionale, realizate de către fundaţii sau asociaţii întemeiate în baza OG 26/2000, în parteneriat cu instituţii publice de cultură şi/sau de învăţământ, având sediul în
municipiul Cluj-Napoca;
6.2. Proiecte de tineret;
6.3. Proiecte culturale regionale;
6.4. Proiecte culturale locale;
6.5. Proiecte în cadrul „UNESCO City of Film”;
6.6. Proiecte cu caracter social.

Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 09.02.2023 –10.03.2023, la Registratura municipiului Cluj-Napoca, într-un exemplar precum și electronic (CD/stick) sau online pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.e-guvernare.ro. Data limită de depunere a proiectelor de finanțare nerambursabilă este 10.03.2023 până la ora 16.30 la Registratura municipiului Cluj-Napoca, strada Moților nr. 7 și până la ora 24.00 pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro secțiunea Administrație – Servicii online – Depune cereri – Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive sau www.edirect.eguvernare.ro. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea, nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua de către Comisia de analiză și selecție a proiectelor în perioada 13.03.2023 până în 31.03.2023.

Decizia comisiei de analiză și selecție va fi publicată pe site-ul primăriei, urmând ca în perioada 03.04.2023 – 05.04.2023, solicitanţii să aibă posibilitatea depunerii de contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor depuse se va face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, în condiţiile legii.

Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte - Serviciul Management proiecte sociale, culturale și sportive din cadrul municipiului Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3, cam. 16, tel. 0264.596.030, interior 5192, de pe site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Comunitate –Cultură – Finanțări nerambursabile – Regulamentul pentru regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, acordate în baza Legii nr. 350/2005 privind finanţările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general aprobat prin H.C.L. nr. 858 din 5.09.2018 modificat prin H.C.L. nr. 595 din 02.09.2021).

Municipalitatea a asigurat 10.750.000 lei, fonduri nerambursabile, de la bugetul local 2022, pentru
activități nonprofit de interes general (culturale). 

Cele mai mari finanțări au mers la:

Asociația Festivalul de Film Transilvania (TIFF) - 1.450.000 lei
Asociația Centrul Cultural Clujean - 1.350.000 lei
Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj - 600.000 lei
Asociația Culturală Opera 2 You - 470.000 lei
Federația Centrul de Interes - 450.000 lei
Federația Tinerilor din Cluj (3 evenimente) - 330.000 lei
Asociația Playfield (2 evenimente) - 320.000 lei
Asociația Fapte (2 evenimente ) - 270.000 lei
Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group” - 250.000 lei
Asociația Culturală Eikon - 200.000 lei
Asociația Culturală a Tinerilor - 200.000 lei
Fundația Corvineum „Corvineum Alapitvany” - 200.000 lei
Fundația Dumitru Fărcaș - 220.000 lei
Asociația Club Sportiv Runners Club - 160.000 lei
Asociația Amicii Operei Maghiare din Cluj –Kolozsvári Operabarátok Körre - 150.000 lei
Asociația Daisler (2 evenimente) - 140.000 lei

Comenteaza