Economia României, creştere de 7,5%, în primul trimestru. Impulsul, dat de consum, industrie şi servicii

Economia României, creştere de 7,5%, în primul trimestru. Impulsul, dat de consum, industrie şi servicii
Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, consumul populaţiei, industria şi serviciile au avut cele mai mari contribuţii atât la formarea Produsului Intern Brut în primul trimestru, cât şi la creşterea economică de 5,7%.

Pe partea de producţie, industria, cu o pondere de 23,1% în PIB, a contribuit cu 1,5% la creşterea economică, iar sectorul de servicii (care înglobează comerţul, turismul şi prestările către firme şi populaţie), cu o pondere de 19,5% în PIB, a venit cu 1,4%.

Activităţile din administraţia publică, învăţământ, sănătate, apărare şi asistenţă socială deţin o pondere de 13,4% în PIB şi au participat cu 0,3% la creşterea economică din T1.

Pe partea de utilizare, "consumul gospodăriilor populaţiei, cu o pondere de 64,6%, a contribuit la creşterea economică din primul trimestru cu 4,8%", a declarat preşedintele INS, Tudorel Andrei. "În schimb, formarea brută de capital, care are o pondere de 16,6%, a tras în jos creşterea economică (-0,1% contribuţie), ca şi exportul net de bunuri şi servicii (-1% contribuţie la formarea PIB, respectiv -0,1% contribuţie la creşterea economică".

Tudorel Andrei a evitat să comenteze aceste evoluţii, argumentând că INS are ca atribuţii doar prezentarea datelor, nu şi interpretarea lor.

Potrivit INS, în primul trimestru au existat câteva sectoare economice importante care nu au contribuit cu nimic la creşterea PIB: agricultura (cu o pondere de 1,7%), construcţiile (pondere de 3,3%) şi intermedierile financiare (9,1%).

Faţă de trimestrul anterior, economia României a crescut cu 1,7%, mai arată datele comunicate miercuri de INS.

PIB estimat pentru primul trimestru a înregistrat o creştere cu 5,7% pe seria brută şi cu 5,6% pe seria ajustată sezonier faţă de T1 2016

Produsul Intern Brut, date ajustate sezonier, estimat pentru trimestrul I 2017, a fost de 199,894 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1,7% faţă de trimestrul IV 2016 şi cu 5,6% faţă de trimestrul I 2016, informează INS.

Ca serie brută, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul I 2017 a fost de 159,665 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 5,7% faţă de trimestrul I 2016.

La creşterea PIB, în trimestrul I 2017 faţă de trimestrul I 2016, au contribuit aproape toate ramurile economiei, contribuţii pozitive mai importante având industria (+1,5%), cu o pondere de 23,1% la formarea PIB şi care a înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 6,7%; comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante (+1,4%), cu o pondere de 19,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 7,3%; informaţiile şi comunicaţiile (+0,9%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi care au înregistrat o creştere a volumului de activitate cu 15,3%; activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (+0,5%), cu o pondere de 6,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 9,1%.

Din punctul de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat, în principal, cheltuielii pentru consum final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 7,4%, contribuind cu 4,8% la creşterea PIB; variaţiei stocurilor, cu o contribuţie de +1,1%, consecinţă a creşterii importante a stocurilor din economie.

O contribuţie negativă la creşterea PIB au avut-o formarea brută de capital fix (-0,1%), ca urmare a reducerii volumului său cu 0,7% şi exportul net (-0,1%), consecinţă a creşterii uşor mai accentuate a volumului importurilor de bunuri şi servicii comparativ cu cel al exporturilor de bunuri şi servicii (+0,09 puncte procentuale).

 

Comenteaza