ANUNŢ Finanțări culte, Primăria Apahida

ANUNŢ Finanțări culte, Primăria Apahida

Primăria Apahida anunţă reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru domeniul Culte religioase.

ANUNȚ

Informații generale privind autoritatea contractantă în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, tel/fax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Comuna Apahida cu sdiul în comuna Apahida, str. Libertății nr. 122, județul Cluj, telefon: 0264 231 777; 0264 231 322, fax: 0264231475, e-mail: apahida_cj@yahoo.com, cod fiscal 4485243.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

În baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; H.C.L. Apahida nr. 15/07.02.2023 privind aprobarea bugetului comunei Apahida pe anul 2023.

Perioada de finanțare: anul 2023.

Suma totală alocată de la bugetul local este de 250.000 lei si se aloca în întregime pentru domeniul Culte religioase.

Criteriile de acordare a finanțărilor nerambursabile sunt cele prezentate în Regulamentul aprobat prin  H.C.L. Apahida nr. 219/28.09.2023.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte /programe se poate obține de pe site-ul Comunei Apahida: www.primaria-apahida.ro.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.primaria-apahida.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Apahida, str. Libertății, nr. 122, comuna Apahida, județul Cluj.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20.10.2023, ora 13.00, la Registratura comunei Apahida, str. Libertății, nr. 122, comuna Apahida, județul Cluj.

Conform art. 20, alin. 2 din Legea 350/2005, din motive de urgență, Comuna Apahida are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selecție de proiecte prin reducerea numărului de zile, în caz contrar ar cauza prejudicii autorității finanțatoare prin neîncheierea acestui demers pe parcursul anului 2023.

Depunerea proiectelor pentru finanțare se va face în termen de 15 zile din cauza timpului efectiv rămas din acest exercițiu bugetar. Este obligatoriu să ne asigurăm că instituția finanțatoare va avea timp suficient pentru derularea procesului de selecție a proiectelor și pentru etapa de verificarea a documentelor justificative ce vor fi depuse. 

Perioada la care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 23.10.2023 -25.10.2023.

Primar, Grigore Fati

Comenteaza