News alert Consiliul Concurenței: parcările de reședință din Cluj să fie "la liber" dimineața

Consiliul Concurenței: parcările de reședință din Cluj să fie "la liber" dimineața
Autoritatea de concurență este nemulțumită de administrarea și operarea locurilor de parcare din Cluj-Napoca

Locurile amenajate pentru parcare în Cluj-Napoca – publice cu plată sau de reședință - ar trebui să fie exploatate în regim liber în afara unor programe de taxare reglementate la nivel local, pentru optimizarea utilizării lor, propune Consiliul Concurenței din România (CCR).

Timișoara: un loc de parcare la 2 autoturisme, Iași: unul la 11 

Administraţiile locale nu au o abordare unitară în înfiinţarea şi administrarea parcărilor publice, astfel încât să crească eficienţa gestionării acestora şi se reducă dezechilibrele dintre numărul autoturismelor şi numărul locurilor de parcare, concluzionează CCR în urma analizei acestor servicii în reşedinţele de judeţ Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Constanţa, Timişoara şi Craiova.

În cinci cazuri (Iaşi, Sibiu, Constanţa, Drobeta-Turnu Severin, Târgu-Jiu) sunt trei autoturisme înmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare, cea mai dificilă situaţie regăsindu-se la Iaşi, cu 11 autoturisme înmatriculate pe un loc amenajat pentru parcare. Cel mai bine stau Timişoara, Braşov, Piteşti, unde există un loc amenajat pentru parcare la două autoturisme înmatriculate.

Autorităţile municipale înfiinţează, organizează, coordonează, reglementează serviciile publice de parcare, stabilirea amplasamentelor făcându-se împreună cu Poliţia Rutieră. Astfel, ele decid dacă gestionează direct serviciile publice de parcare sau deleagă gestiunea unor operatori (cu capital public, privat sau mixt) prin negociere directă sau prin licitaţie publică, încasând redevenţă de la aceştia.

La Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi autorităţile municipale gestionează direct parcările publice. Cu excepţiile Braşov, Piatra-Neamţ şi Reşiţa – unde gestiunea serviciilor de administrare a parcărilor s-a atribuit prin licitaţie publică, la Constanţa, Timişoara, Focşani, Râmnicu Vâlcea, administrarea parcărilor s-a atribuit direct unor operatori înfiinţaţi de autorităţile locale.

Contractele de administrare se dau privaților și pe trei decenii

Astfel, concurenţa între furnizorii/ prestatorii de servicii de parcare se poate manifesta doar cu ocazia derulării procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea operatorilor care vor administra parcările. CCR a constatat că, în unele cazuri, durata contractelor de delegare a gestiunii/ concesiune este foarte mare, existând şi posibilitatea de prelungire.

La Constanţa durata contractului este de 30 de ani, la Timişoara, de 11 ani, prelungit apoi cu alți cinci, iar la Reşița, de 10 ani. În Braşov, parcările publice cu plată sunt exploatate, în baza unei negocieri, de o firmă ce exploatează parcările publice cu plată din anul 2000, deoarece procedura de achiziţie publică iniţiată în 2017, în vederea delegării gestiunii prin concesionare pe 10 ani, nu a fost finalizată, fiind contestată.

În aceste condiții, în perioada derulării contractului, piața este închisă pentru concurență. CCR recomandă autorităţilor ocale să compatibilizeze contractele şi să le limiteze la cinci ani, încadrându-se astfel în recomandările legale și să evite prelungirea nejustificată a duratei contractului de delegare a gestiunii/ concesiune.

Afacere bună: dacă nu ai profit, nu datorezi nimic

Redevența plătită de operatorii ce au preluat gestiunea parcărilor publice cu plată variază de la un oraș la altul, fără a exista o formulă obiectivă şi transparentă de calcul al beneficiilor localității de pe urma operării serviciului.

În Constanţa, pentru bunurile date în administrare, concesionarul Confort Urban datorează o redevenţă anuală reprezentând 50% din profitul anual aferent activităţii de gestiune şi administrare a domeniului public şi privat, fără a se avea în vedere faptul că, în cazul în care concesionarul nu va realiza profit, acesta nu va avea de plătit nicio redevenţă. De altfel, din datele financiare publice, rezultă faptul că în 2014 şi 2016, Confort Urban a înregistrat pierderi.

La Timişoara, concesionarul Drumuri Municipale datorează pentru bunurile date în administrare o redevenţă anuală de 1% din cifra de afaceri obţinută din exploatarea obiectului concesiunii. Sumele rezultate din exploatarea sistemului public de parcare se constituie venituri ale concesionarului, cu obligaţia de a folosi 50% din profitul obţinut pentru construirea de noi parcări în municipiu. Reparaţiile şi întreţinerea parcărilor intră în sarcina concesionarului.

Concesionarul Parking Focşani trebuie să achite pentru bunurile date în administrare, o redevenţă anuală de 50.000 lei, în patru rate egale trimestriale. La Râmnicu Vâlcea, concesionarul Pieţe Prest trebuie să plătească pentru parcările publice cu plată în administrare, o redevenţă anuală reprezentând 2% din veniturile încasate, dar nu mai puţin de 5.000 lei/ lună.

La Brașov, sumele încasate drept taxe pentru parcare sunt venituri ale concesionarului, revenindu-i obligaţia de a plăti o redevenţă lunară de 35% din acestea, dar nu mai puţin de 100.000 de lei, însă acest contract de concesiune va înceta după finalizarea procedurii de achiziţie publică.

Nivelul redevenţei trebuie să constituie unul dintre criteriile obiective care trebuie să aibă legătură directă cu obiectul concesiunii de servicii şi să garanteze evaluarea ofertelor în condiţii de concurenţă reală. Redevența trebuie să poată fi încasată indiferent de nivelul de profitabilitate al concesionarului.

Haosul din parcările de bloc

Parcările de reşedinţă sunt situate la mai puţin de 30 m de imobile, fiind destinate utilizării de către locatarii acestora. Parcările de reşedinţă sunt în general amenajate, exploatate şi întreţinute de autorităţiile administraţiei publice municipale, cu excepţia municipiului Piatra Neamţ, unde gestiunea lor a fost atribuită, prin licitaţie publică, companiei Parking SA.

De regulă, parcările de reşedinţă se atribuie câte un loc pentru fiecare apartament, în schimbul unei taxe locale pentru parcare stabilită prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice municipale. Dacă numărul cererilor depăşeşte suprafaţa disponibilă, se vor organiza licitaţii la care preţul de pornire este reprezentat de tariful de bază stabilit prin hotărâre a autorităţii administraţiei municipale.

Serviciile de parcare de reşedinţă nu sunt reglementate în Craiova. Nici în Timişoara nu sunt reglementate, însă taxarea staţionării (sistemul Timpark) se aplică în perimetre stabilite împărţite în patru zone tarifare, prin plata unor abonamente/ vouchere de parcare.

În Cluj ești stăpân 24/24, în alte orașe, numai seara 

Parcările de reşedinţă sunt reglementate în Constanţa, fiind instituită taxă locală de rezervare pentru fiecare loc de parcare de reşedinţă. În Cluj-Napoca ele se închiriază persoanelor fizice/ persoanelor juridice în schimbul plăţii unor abonamente anuale parking-uri pentru riverani.

Un sistem similar se aplică şi în Iaşi, unde se închiriază în urma unei licitaţii publice cu strigare către persoane fizice/ juridice pe bază de contract cu durata de valabilitate de un an, cu posibilitatea reînnoirii. Preţul de pornire la licitaţie este stabilit prin hotărâre de consiliu local.

O particularitate a sistemului de parcare de reşedinţă din Constanţa, Oradea, Drobeta Turnu Severin, Reşiţa şi Focşani este că în intervalul orar 08:00 - 17.00, de luni până vineri, locurile pot fi folosite de toţi participanţii la trafic.

În mod similar, taxarea utilizării parcărilor cu plată se face doar în intervalul orar 08:00 - 16:00 în Iaşi şi Drobeta Turnu - Severin şi în intervalul orar 07:00 - 18.00 în Oradea şi Târgu-Jiu, de luni până vineri, în afara acestor programe de taxare, acestea putând fi exploatate în regim liber.

“În afara unor programe de taxare reglementate la nivel local, locurile amenajate pentru parcare, indiferent de natura acestora, respectiv publice cu plată ori de reşedinţă, pot fi exploatate în regim liber, fiind la dispoziţia beneficiarilor acestor servicii. Această soluţie de reglementare poate constitui o modalitate de optimizare a utilizării locurilor amenajate pentru parcare existente”, conform CCR.

Comenteaza