Noiembrie 2017 | Calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de ANAF

Noiembrie 2017 | Calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de ANAF
Principalele repere din calendarul obligaţiilor fiscale stabilite de ANAF pentru luna noiembrie.

Marţi, 7 noiembrie

- Depunerea Declaraţiei de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România - Formularul 092. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scop de TVA care utilizează ca perioadă fiscală trimestrul şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, fiind astfel obligaţi să îşi modifice perioada fiscală, devenind plătitori de TVA lunar. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 322, OPANAF 1165/2009.

Vineri, 10 noiembrie

- Depunerea declaraţiilor: Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică - Formularul 010; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal - Formularul 020; Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere - Formularul 070. Sunt vizate persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.310 alin.(7), OPANAF 3698/2015;
- Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori - Formularul 087. Sunt vizate pPersoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care optează pentru aplicarea regimului special pentru agricultori. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.3151 alin.(1) lit c) şi d), OPANAF nr.3698/2016.

Miercuri, 15 noiembrie

- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în ţigarete/alte tutunuri de fumat în luna ... anul ... - Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.354 alin. (8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
- Depunerea Situaţiei eliberărilor pentru consum de ţigarete/ţigări şi ţigări de foi în luna ... anul ... - Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.354 alin.(8), HG 1/2016 titlul VIII pct.13 alin.(1);
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.394 şi art.398, HG 1/2016 titlul VIII pct.63 şi pct.97 alin.(1);
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite rezultate în luna ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.397, HG 1/2016 titlul VIII pct.85;
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă - Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.375 alin.(1), HG 1/2016 titlul VIII pct.46 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de alcool şi băuturi spirtoase pentru luna precedentă - Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de vinuri/băuturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă - Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de bere pentru luna precedentă - Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie tutunuri prelucrate pentru luna precedentă - Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie de produse energetice pentru luna precedentă - Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă - Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 367 alin.(1) lit.l), HG 1/2016 titlul VIII pct.39 alin.(2);
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) şi lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) şi (10);
- Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie - Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigaţie - Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.399 alin.(1) lit.a) şi lit.b), HG 1/2016 titlul VIII pct.92 alin.(2), pct. 93 alin.(8) şi (10);
- Depunerea Situaţiei centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna ... anul ..., pentru luna precedentă - Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.383 alin.(3), HG 1/2016 titlul VIII pct.52 alin.(3);
- Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă - Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal. Sunt vizaţi antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.424 alin.(5), HG 1/2016 titlul VIII pct.152 alin.(2).

Luni, 27 noiembrie

- Plata contribuţiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul III 2017. Sunt vizaţi deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora. Legislaţie relevantă: OUG 77/2011 art.5 alin.(8);
- Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă. Sunt vizaţi plătitorii următoarelor venituri: din drepturi de proprietate intelectuală; din premii şi jocuri de noroc; obţinute de nerezidenţi; din alte surse. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.72 alin.(3), art.73 alin.(1) şi (4), art.110 alin.(6), art.115 alin.(3), art.224 alin.(5) şi (6);
- Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pentru venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală (a doua rată). Sunt vizaţi contribuabilii care obţin venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.85 alin. (8);
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat - Formularul 100 - lunar. Sunt vizaţi contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. şi contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 587/2016, anexa 4, cap. I, subcap. 1, par. 1.3 (vezi instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: OPANAF 587/2016;
- Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate - Formularul 112 - pentru luna precedentă. Sunt vizate persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art.136 lit. d) - f) din Legea nr.227/2015, precum şi persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. Sunt vizate, de asemenea, şi persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente. La fel, sunt vizate şi instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului dar şi orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.147 alin.(1) şi alin.(2), OMFP 1045/2012;
- Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă - Formularul 224. Sunt vizate persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 82 alin.(2), OPANAF 3622/2015;
- Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată - Formularul 300. Sunt vizate persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015. Depunerea se face lunar, trimestrial, semestrial, anual - după caz (vezi instrucţiunile de completare din formular). Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.323 alin.(1), OPANAF 591/2017;
- Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă - Formularul 301. Sunt vizate persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune. Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art.324 alin.(2), OPANAF 592/2016;
- Depunerea Declaraţiei privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată - Formularul 307. Sunt vizate persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) - e) şi g) din Legea nr.227/2015, OPANAF 793/2016;
- Depunerea Declaraţiei privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal - Formularul 311. Sunt vizate persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) - e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA. Legislaţie relevantă: OPANAF 795/2016;
- Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă - Formularul 390 VIES. Sunt vizaţi contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015 . Legislaţie relevantă: Legea 227/2015 art. 325, OPANAF 592/2017;
- Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare - Formularul 097. Sunt vizate persoanele impozabile care depăşesc plafonul de 2.250.000 de lei, ca şi persoanele impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare. Legislaţie relevantă: OPANAF 1503/2016;
- Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puţin decât taxa anuală minimală - până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentaţia a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depăşesc încasările estimate prin documentaţia prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depăşirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate şi taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara şi plăti până la data de 25 a lunii următoare). Sunt vizaţi organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line. Legislaţie relevantă: OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. b) iii).

 

Comenteaza