Străinii vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România în baza unui aviz - proiect

Străinii vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România în baza unui aviz - proiect
Străinii vor putea fi angajaţi sau detaşaţi în România în baza unui aviz, care trebuie obţinut de angajator de la Inspectoratul General pentru Imigrări, potrivit unui proiect de lege comun al ministerelor de Interne şi Externe.

Prevederile sunt cuprinse într-un proiect de Lege privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor (cetăţeni ai altor state decât România, celelalte state membre UE, statele din Spaţiul Economic European şi Elveţia, n.r.) pe teritoriul României, iniţiat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) şi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) şi avizat deja de Ministerul Muncii, Ministerul Justiţiei şi Serviciul Român de Informaţii (SRI).

Străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot fi încadraţi în muncă în baza avizului de angajare, obţinut de angajatori.

Nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a străinilor al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state, străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice sau ştiinţifice cu caracter temporar în instituţii de profil şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, strinii care urmează să desfăşoare activităţi temporare solicitate de ministere sau de alte autorităţi administrative, străinii care sunt numiţi la conducerea unai filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate.

Şi străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung, ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi angajaţi fără obţinerea avizului.

În aceeaşi situaţie mai sunt titularii dreptului de şedere temporară pentru străinii victime ale traficului de persoane sau ale altor infracţiuni, cei care au beneficiat anterior de un drept de şedere cel puţin trei ani în calitate de mebri de familie ai unui cetăţean român, cei care au dobândit o formă de protecţie în România, solicitanţii de azil după un an de la depunerea cererii şi străinii toleraţi pe teritoriul României.

Străinii tilulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maxim 4 ore pe zi.

Avizul de angajare se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, la cererea angajatorului, în următoarele condiţii: angajatorul desfăşoară efectiv activitatea pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului, are achitate obligaţiile la bugetul de stat pe ultimul trimestru, nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii sau pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, nu a fost sancţionat, în ultimii 3 ani, pentru angajarea de străini sau apatrizi fără autorizaţie de muncă sau permis de şedere în scop de muncă, primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă sau pentru netransmiterea registrului cu elementele contractului individual de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariat şi contingentul anual pe tipuri de lucrători nou admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost epuizat.

Pentru încadrarea în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, angajatorul trebuie să obţină avizul de angajare pentru lucrători permanenţi.

Pentru aceasta, angajatorul trebuie să depună mai întâi diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, un cetăţean dintr-un stat membru al UE sau al Spaţiului Economic European (SEE), de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României,

Avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează fără îndeplinirea acestei condiţii dacă locul de muncă vacant este de administrator societate comercială, iar la angajatorul în cauză nu mai este un alt străin angajat pe o astfel de funcţie, sau dacă locul de muncă respectiv este pentru sportivi profesionişti, iar angajatorul este o persoană juridicîă al cărei obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive.

Pentru încadrarea în muncă cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pe durată nedeterminată sau determinată, a unui străin dintr-un stat cu frontieră comună cu România şi care locuieşte la frontieră, într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, se eliberează un alt aviz, pentru lucrători transfrontalieri, de asemnea fără a mai fi îndeplinită condiţia de mai sus.

Acelaşi lucru este valabil şi pentru încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători înalt calificaţi. Aceştia pot fi angajaţi pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an.

Pentru detaşarea pe teritoriul României a unui străin, angajatorul din România trebuie să obţină avizul de detaşare, emis în condiţii similare celor care trebuie îndeplinite pentru avizul de angajare.

Pot fi detaşaţi în România, fără obţinerea avizului de detaşare, străini angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul din statele membre ale UE sau ale SEE sau în Elveţia, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat, străinii care desfăşoară activităţi didactice sau ştiinţifice cu caracter temporar în instituţii de profil şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, strinii care urmează să desfăşoare activităţi temporare solicitate de ministere sau de alte autorităţi administrative şi străini care urmează să desfăşoare activităţi lucrative în baza acordurilor internaţionale la care România este parte.

La eliberarea avizului de angajare/ detaşare, angajatorul plăteşte un tarif în lei echivalent a 200 de euro. Pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri, încadrarea în muncă a unui străin titular al dreptului de şedere temporară pentru studii după absolvirea acestora sau titular al dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei, ca şi pentru eliberarea unui nou aviz de angajare în cazul unui străin care a mai fost angajat cu aviz în România, tariful este de 50 de euro.

Neîndeplinirea obligaţiilor legale privind angajarea sau detaşarea străinilor se sancţionează cu amenzi de la 700 la 3.000 de lei.

Totodată, în funcţie de gravitatea contravenţiilor săvârşite, angajatorii pot fi sancţionaţi şi prin interzicerea unor drepturi, recuperarea totală sau parţială a prestaţiilor, ajutoarelor sau subvenţiilor publice, inclusiv din fonduri UE, atribuite pe o perioadă de până la 12 luni înainte de constatarea faptei şi închiderea temporară sau definitivă a punctului sau punctelor în care s-a săvârşit contravenţia.

 

 Informaţiile publicate pe site-ul ZCJ.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere, cu citarea sursei 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza