ADMITERE 2023. Continuă completarea fișelor cu opțiuni pentru liceu. Când are loc repartizarea computerizată

ADMITERE 2023. Continuă completarea fișelor cu opțiuni pentru liceu. Când are loc repartizarea computerizată

Perioada de completare a opțiunilor în fișele de admitere la liceu 2023, în prezența părintelui și a dirigintelui, pentru elevii care au susținut Evaluarea Națională, a început joi, 6 iulie.

Calendarul înscrierilor la liceu a început joi, 6 iulie, cu completarea fișei de înscriere, care poate fi făcută la școală, în prezența părintelui și a dirigintelui, sau pe e-mail.

Elevii și părinții completează fișele cu opțiuni adăugând codurile corespunzătoare unităților de învățământ la care doresc să se înscrie, în funcție de preferințe. Codurile pentru opțiuni se găsesc în broșura de admitere publicată pentru fiecare județ în parte.

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Rezultatele privind repartizarea computerizată vor fi comunicate miercuri, 19 iulie 2023.

Iată care este calendarul admiterii la liceu 2023:

6-7 și 10-14 iulie: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

6-7 și 10-14 iulie: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

17 iulie: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

17 iulie: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

18 iulie: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

18 iulie: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

19 iulie: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

20 – 25 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

25 iulie: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

26-28 iulie: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată”.

Comenteaza