Cele mai mari universități din România vor parteneriat cu Ministerul Educaţiei

Cele mai mari universități din România vor parteneriat cu Ministerul Educaţiei

În cadrul Reuniunii Consorţiului Universitaria, care a avut loc la Iaşi, în perioada 21 - 23 iunie 2019, reprezentanţii Universităţii din Bucureşti, Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universităţii de Vest din Timişoara, Academiei de Studii Economice din Bucureşti şi ai Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi au dezbătut starea actuală a învăţământului superior românesc, nevoile şi problemele cu care se confruntă acesta în vederea identificării unor posibile soluţii comune.

Fundaţia "Consorţiul Universitaria"

Membrii fondatori au hotărât, cu ocazia împlinirii a 10 ani de la prima întâlnire a grupului format din cele mai importante universităţi româneşti, înfiinţarea Fundaţiei Consorţiul Universitaria cu scopul de a dezvolta şi de a susţine proiecte comune vizând activitatea de cercetare, activitatea didactică şi alte aspecte ale vieţii academice.

După ce, în 2018, Universitatea de Stat din Moldova a primit statutul de membru asociat al consorţiului, la lucrări a participat şi rectorul universităţii din Chişinău, Gheorghe Ciocanu, care a împărtăşit participanţilor experienţa dobândită în urma implementării unui important proiect în domeniul realităţii virtuale şi augumentate.

Totodată, acesta şi-a exprimat dorinţa unei cooperări fructuoase care să ducă la identificarea şi implementarea unor soluţii comune la problemele similare cu care universităţile din România şi Universitatea de Stat din Moldova se confruntă.

Includerea universităţilor din România în analizele EUA

Consorţiul Universitaria a început demersurile pentru includerea universităţilor din România în analizele şi statisticile realizate de Asociaţia Universităţilor Europene (EUA). Directorul pentru guvernanţă, politici publice şi finanţare al Asociaţiei, domnul Thomas Estermann, prezent la lucrările din plen ale Consorţiului, şi-a exprimat dorinţa în acest sens, vorbind despre provocările cu care se confruntă astăzi universităţile în contextul global imprevizibil şi competitiv.

La reuniune au participat, cu rol de invitaţi, reprezentanţi ai Grupului Russell, un consorţiu format din cele mai importante universităţi britanice, care au vorbit despre faptul că, indiferent de punerea sau nu în practică a Brexitului, colaborarea universităţilor din Marea Britanie cu universităţile de prestigiu din Uniunea Europeană trebuie să continue.

Universităţile din Consorţiu vor dezvolta, astfel, proiecte comune de cercetare - inovare cu partenerii din Grupul Russell. "Ne dorim ca această colaborare să se realizeze, pe cât posibil, începând de la firul ierbii - cu cercetători şi colective de cercetare, iar noi să îi sprijinim sistemic, logistic şi financiar", a declarat domnul profesorul Michael Arthur, preşedinte al University College London - Chair al Grupului Russell.

Prezent la lucrările Consorţiului, Ionuţ Stanimir, director executiv în Direcţia de Marketing şi Comunicare a Băncii Comerciale Române (BCR), partener principal al evenimentului, a propus realizarea unui nou "contract social" prin care România să atingă prosperitatea prin educaţie.

În acest sens, BCR va oferi un grant pentru realizarea, de către fiecare dintre universităţile din Consorţiu, a unei cercetări ale cărei rezultate vor fi prezentate public la următoarea reuniune a Consorţiului Universitaria.

În cadrul lucrărilor, s-a propus înfiinţarea unui consorţiu al muzeelor universitare, având în vedere necesitatea unui cadru legislativ adecvat pentru acestea şi dorinţa introducerii unor linii de finanţare destinate acestor instituţii.

Parteneriat solid cu Ministerul Educaţiei Naţionale

Cele cinci universităţi au consimţit nevoia unui parteneriat solid cu Ministerul Educaţiei Naţionale, prin care să fie mai uşor identificate soluţiile optime la problemele cu care acestea se confruntă. Consorţiul Universitaria consideră esenţială şi necesară finanţarea pe bază de competiţie din partea Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (CNFIS).

Aceasta trebuie făcută după criterii predictibile, care să nu se schimbe pentru cel puţin o perioadă de șase ani şi să fie în concordanţă cu standardele din rankingurile internaţionale. Reprezentanţii consorţiului solicită publicarea clasamentului universităţilor pe baza criteriilor CNFIS, o filă separată de buget pentru activitatea de cercetare, precum şi demararea evaluării şcolilor doctorale.

În acelaşi timp, universităţile membre ale consorţiului doresc ca în cazul studiilor universitare de licenţă, acreditarea să se realizeze pe domenii şi nu pe specializări, astfel încât universităţile să aibă posibilitatea de a decide cu privire la organizarea unor duble specializări din două domenii deja acreditate.

În contextul iniţiativei legislative de modificare a legii educaţiei ce se află în acest moment în dezbaterea Senatului României, studenţii din Consorţiul Universitaria propun asigurarea ponderii de 25% a opţiunii studenţilor în alegerea rectorilor universităţilor din România.

La împlinirea unui deceniu de la înfiinţarea sa, Consorţiul Universitaria şi-a consolidat în reuniunea de la Iaşi statutul de voce esenţială în dialogul public din societatea românească. Cele cinci universităţi de prestigiu care îl formează îşi propun ca, prin proiecte şi atitudini comune, să reprezinte un pilon de bază în creşterea performanţelor învăţământului superior românesc.

Comenteaza