Tichete educaţionale de 500 de lei de la stat. În ce condiții se acordă voucherele

Tichete educaţionale de 500 de lei de la stat. În ce condiții se acordă voucherele

Anual, în jur de 410.000 de copii care provin din medii dezavantajate vor beneficia de tichetele educaționale pentru achiziționarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

Guvernul a aprobat în ședința de joi Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de preșcolari și elevi dezavantajați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile.

Numărul de elevi care ar urma să primească aceste carduri în anul școlar 2023-2024 a rămas același de la prima variantă a proiectului: 410.000 de copii din medii defavorizate, de nivel preșcolar, primar și gimnazial, se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG.

În textul OUG se arată că „sprijinul principal acordat este în valoare de 500 de lei, într-o tranșă unică în fiecare an școlar, începând cu anul școlar 2023-2024”.

Cererile pentru tichetele educaționale pe suport electronic se depun la școli de părinții încadrați la acest tip de sprijin.

Cine poate beneficia de carduri

Conform OUG, vor putea beneficia de aceste măsuri de sprijin educațional:

  • copiii din învățământul de stat preșcolar care îndeplinesc condițiile pentru obținerea sprijinului educațional acordat copiilor din familie defavorizate, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare
  • elevii din ciclul primar și gimnazial înscriși în unități de învățământ de stat, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul național de rechizite școlare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite școlare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 126/2002,
  • copiii care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară.

Unitățile de învățământ informează părinții sau părintele singur/reprezentantul legal sau reprezentanții legali cu privire la condițiile de eligibilitate pentru acordarea tichetelor sociale.

Solicitările pentru acordarea tichetelor se depun la unitatea de învățământ în termen de 45 de zile de la începerea anului școlar curent și în termen de 25 de zile de la începerea anilor școlari aferenți perioadei 2024-2027.

Mai departe, pentru verificarea eligibilității și a veniturilor, se vor utiliza date din Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și se va folosi Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) pentru transmiterea datelor așa încât să rezulte o listă inițială și, ulterior, una finală de beneficiari, conform precizărilor din Ordonanță.

loading...
Comenteaza