Mircea Abrudean, coinițiator al OUG care va permite reluarea activității miniere în obiectivele închise: „Va crește gradul de reziliență energetică a țării noastre”

Mircea Abrudean, coinițiator al OUG care va permite reluarea activității miniere în obiectivele închise: „Va crește gradul de reziliență energetică a țării noastre”
| Foto: Facebook.com/Mircea Abrudean

Ordonanța de urgență privind modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 a fost aprobată, vineri, în ședința Guvernului.

Pe fondul contextului geo-politic internațional provocat de războiul din Ucraina, Uniunea Europeană recunoaște că securitatea și sustenabilitatea aprovizionării cu energie pot fi realizate pe deplin doar pe termen lung, prin stimularea utilizării surselor de energie cu emisii scăzute sau fără emisii de carbon, utilizând mai mult surse regenerabile de energie locale și pledează pentru investiții mai rapide în cercetare, pentru a dezvolta noi tehnologii curate care să asigure un viitor rezilient și durabil sistemului energetic al UE.

Guvernul României face astăzi pasul necesar diminuării riscurilor asociate perturbării lanțului de aprovizionare cu materii prime critice și energetice, prin crearea oportunității de relansare la nivel național a domeniului resurselor minerale neenergetice, sector economic de o importanță critică în atingerea obiectivelor strategice economice și a realizării tranziției energetice către tehnologii verzi în vederea combaterii efectelor schimbărilor climatice”, a afirmat clujeanul Mircea Abrudean, șef al Secretariatului General al Guvernului.

Actul normativ este co-inițiat de Secretariatul General al Guvernului,  Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Cancelaria Prim-Ministrului și Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în vederea armonizării cadrului legislativ din România cu Regulamentul (UE) 2024/1252 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 aprilie 2024 de instituire a unui cadru pentru asigurarea aprovizionării sigure și durabile cu materii prime critice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 și (UE) 2019/1020 (Critical Raw Materials Act – CRMA).

Cu ocazia primei reuniuni a Critical Raw Materials Board, Comisia Europeană a lansat primul Apel pentru propuneri de proiecte strategice cu data limită pentru depunerea cererilor 22 august 2024.

Modificarea Legii minelor nr. 85/2003 evită astfel riscul pierderii de către companiile naționale a oportunităților de finanțare a proiectelor strategice create de acest Regulament.

Comenteaza