ANUNȚ privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru cultele religioase din comuna Apahida

ANUNȚ privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru cultele religioase din comuna Apahida

Primăria Apahida anunță atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru cultele religioase de pe raza comunei, ca urmare a selecției şi evaluarii cererilor de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Apahida pentru anul 2023.

Comuna Apahida cu sediul în comuna Apahida, str. Libertății nr. 122, județul Cluj, telefon: 0264 231  777; fax: 0264231475, e-mail: apahida_cj@yahoo.com, cod fiscal 4485243.

Ca urmare a selecției şi evaluarii cererilor de sprijin financiar de la bugetul local al comunei Apahida pentru unităţile de cult religioase de pe raza UAT Apahida care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al Comunei Apahida pentru anul 2023, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes local și a Hotărârii Consiliului Local al Comunei Apahida nr. 240/31.10.2023 privind aprobarea repartizarii sumelor reprezentand finantari nerambursabile de la bugetul local al Comunei Apahida pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, situate pe raza comunei Apahida, se vor atribui contracte de finanțare nerambursabilă următorilor beneficiari:

1. Beneficiar: Parohia Ortodoxa Romana ”Sf. Arhidiacon Stefan” Corpadea; suma  alocată: 42180 lei; denumire proiect: ”instalație gaze naturale și centrală termică la biserică”, număr și dată contract: 35401/02.11.2023.

2. Beneficiar: Parohia Ortodoxa ”Brâul Maicii Domnului” Sub Coasta, suma alocată: – 52730 lei, denumire proiect: ”construire lăcaș de cult Parohia Ortodoxă Româna ”Brâul Maicii Domnului”, numar si dată contract: 35402 /02.11.2023

3. Beneficiar: Parohia Ortodoxa ”Sf. Apostol Andrei” Apahida, denumire proiect:”pictură bisericească”, suma alocata: 31660 lei,  numar si dată contract: 35404/ 02.11.2023

4. Beneficiar: Parohia Ortodoxa Pata, suma alocată: –  42180 lei, denumire proiect: ”pictură bisericească, amenajare pardoseala, reparatii interioare”, numar si dată contract: 35405/02.11.2023

5. Beneficiar: Parohia Reformata Pata, suma alocată:  – 5460 lei, denumire proiect: ”lucrari de renovare la gardul bisericii”, numar si dată contract: 35406 /02.11.2023

6. Beneficiar: Parohia Reformata Apahida, suma alocată:  – 5460 lei, denumire proiect: ”procurare de aparate audioguide, reparații trotuare și scări, respectiv procurare ușă specială pentru sala intermediară”,  numar si dată contract: 35407 /02.11.2023

7.  Beneficiar: Biserica Penticostala ”Elim” Apahida, suma alocată:  -  13025 lei, denumire proiect:  ”amenajare interioară”, numar si dată contract: 35408/02.11.2023

8. Beneficiar: Biserica Ortodoxa ”Sf. Cuvios Siluan Atonitul” Aerodrom, denumire proiect: ”executia boltelor și finisarea lor”, suma alocată:  – 52730 lei, numar si dată contract: 35409/02.11.2023

9. Beneficiar: Parohia Greco -Catolica Apahida, suma alocată:  – 4575 lei, denumire proiect: ”instalații sanitare”, numar si dată contract: 35410/ 02.11.2023

Total fonduri nerambursabile: 250.000 lei.

Primar - Grigore Fati

ANUNȚ privind atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă pentru cultele religioase din comuna Apahida

loading...
Comenteaza