ANUNȚ Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024, Primăria Apahida

ANUNȚ Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024, Primăria Apahida

Primăria Comunei Apahida anunță reglementările legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024, în baza Legii nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare, și H.C.L. Apahida privind aprobarea bugetului local al comunei Apahida pe anul 2024.

ANUNȚ

 

Comuna Apahida cu sediul în comuna Apahida, str. Libertății nr. 122, județul Cluj, telefon: 0264 231 777; 0264 231 322, fax: 0264231475, e-mail: apahida_cj@yahoo.com, cod fiscal 4485243.

Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024: în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare și H.C.L. Apahida nr. 26/12.02.2024 privind aprobarea bugetului local al comunei Apahida pe anul 2024;

- H.C.L. Apahida nr. 145/29.06.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local al Comunei Apahida pentru structurile sportive din comuna Apahida aprobat prin H.C.L. Apahida nr. 87/28.04.2022. Suma alocată de la bugetul local pentru domeniul Sport este de 250.000 lei. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în H.C.L. Apahida nr. 145/29.06.2023.

- H.C.L. Apahida nr. 219/28.09.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Comunei Apahida pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, situate pe raza comunei Apahida, aprobat prin H.C.L. Apahida nr. 72/27.07.2023. Suma alocată de la bugetul local pentru domeniul Culte religioase este de 350.000 lei. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în H.C.L. Apahida nr. 219/28.09.2023.

- H.C.L. Apahida nr. 173/29.11.2016 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de finanțare nerambursabilă pentru programele, proiectele și acțiunile organizate în domeniul cultural.  Suma alocată de la bugetul local pentru domeniul Cultură este de 50.000 lei. Criteriile de acordare a finanţărilor nerambursabile sunt cele prezentate în H.C.L. Apahida nr. 173/29.11.2016.

Documentația pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte/programe se poate obține de pe  site-ul Comunei Apahida: www.primaria-apahida.ro.

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul autorității contractante: www.primaria-apahida.ro sau se poate procura de la sediul Comunei Apahida, comuna Apahida, str. Libertății, nr. 122, județul Cluj.

Data-limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 20.06.2024, ora 15.00, la sediul Comunei Apahida, comuna Apahida, str. Libertății, nr. 122, județul Cluj.

Perioada în care se desfășoară selecția de proiecte, verificarea eligibilității, a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară și evaluarea propunerilor de proiecte este: 21.06.2024 - 05.07.2024.

Primar,

Grigore Fati

 

ANUNȚ Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă pentru anul 2024, Primăria Apahida

Comenteaza