ONCONETWORK SRL anunță semnarea Contractului de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul "INVESTIM ÎN SĂNĂTATE"

ONCONETWORK SRL anunță semnarea Contractului de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul "INVESTIM ÎN SĂNĂTATE"

Proiectul va fi implementat în Cluj Napoca, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”, Prioritatea de investiții 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de minimis.

ONCONETWORK SRL, cod de identificare fiscală 38339196, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/6008/2017, cu sediul în Cluj Napoca, Str. LUMINII nr.12, AP.1, județul Cluj, cod postal 400356, România, anunță semnarea, în data de 10.03.2023, a Contractului de finanțare nr.82/POC/411/AM, pentru implementarea proiectului cu titlul "INVESTIM ÎN SĂNĂTATE", aferent Cod SMIS 160744.

Proiectul va fi implementat în Cluj Napoca, Str. Stephenson nr 7, ap 4, județul Cluj, Regiunea Nord-Vest, România, prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Competitivitate 2014 - 2020, Axa prioritară 4 ”Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliențe a economiei”, Prioritatea de investiții 4.1. „Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare”, Acțiunea 4.1.1 „Investiții în activități productive” - Ajutor de minimis.

Valoarea totală a proiectului este de 1,562,365.52 lei, din care 988,818.52 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă, din care 828.293,58 lei finanțată din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, și 160.524,94 lei din Bugetul Național,.

Obiectivul general al prezentului proiect constă în creșterea capacității de prestare de servicii pentru refacerea capacității de reziliență și retehnologizarea microîntreprinderii, prin acordarea de sprijin din fonduri externe nerambursabile pentru realizarea de investiții în domeniul curent de activitate - servicii medicale.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Achiziționarea unui echipament performant de secvențiere NGS, SECVENȚIATOR NGS INTEGRAT, înglobând ultima tehnologie în domeniu (state of the art), echipament destinat prestării de servicii medicale, într-un interval de 6 luni de la semnarea contractului de finanțare.

2. - Menținerea numărului de personal raportat la bilanțul anului 2020 pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului ( 1 angajat).

Rezultatele așteptate:

1. Achiziționarea unui SECVENȚIATOR NGS INTEGRAT

2. Menținerea unui angajat în firmă pe întreaga perioadă de durabilitate a proiectului

Data începerii proiectului: 10.03.2023

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

 

Date de contact: Andrei UNGUREANU, reprezentant legal 

Tel. 0742206212, E-mail: andreiungureanu.oncolog@yahoo.com

INVESTIM ÎN SĂNĂTATE | ONCONETWORK SRL anunță semnarea Contractului de finanțare pentru implementarea proiectului cu titlul "INVESTIM ÎN SĂNĂTATE

 Informaţiile publicate pe site-ul ZCJ.ro pot fi preluate, în conformitate cu legislația aplicabilă, doar în limita a 120 de caractere, cu citarea sursei 

⇒ Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte-ne pe Facebookpe Instagram, pe Youtube și pe LinkedIn

loading...
Comenteaza