CNAS reduce valorile punctelor pentru asistenţa medicală. Cât primesc în 2024 medicii per pacient ori serviciu medical

CNAS reduce valorile punctelor pentru asistenţa medicală. Cât primesc în 2024 medicii per pacient ori serviciu medical

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat în transparenţă decizională valoarea punctelor per capita şi pe serviciu în asistenţa medicală primară şi valoarea punctului pe serviciu în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru 2024.

Potrivit CNAS, valoarea a fost calculată ţinându-se cont de sumele alocate pentru fiecare domeniu de asistenţă medicală pe anul 2024.

Valoarea punctelor calculată de CNAS este următoarea:

  • pentru punctul per capita - 7,7 lei;
  • pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală primară - 6,2 lei;
  • pentru punctul pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate - 3,3 lei.

"Conform Contractului-cadru, aceste valori se calculează de CNAS anual, după intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat şi în limita fondurilor aprobate prin acest act normativ. Valorile rezultate se regăsesc într-un proiect de Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru, care a fost publicat astăzi în transparenţă decizională pe pagina de Internet a instituţiei, www.cnas.ro", afirmă sursa citată.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2024, în bugetul FNUASS sunt aprobate pentru acest an fonduri totale de 62,4 miliarde lei, din care pentru materiale şi prestări servicii cu caracter medical 44,5 miliarde lei.

"Pentru luna ianuarie a anului curent, având în vedere necesitatea asigurării continuităţii furnizării serviciilor medicale, în ziua de 29 decembrie 2023 (data publicării în Monitorul Oficial a Legii bugetului de stat pe anul 2024) casele de asigurări de sănătate au încheiat, în regim de urgenţă, acte adiţionale cu furnizorii de servicii medicale, menţinând valorile de punct aferente semestrului al II-lea al anului 2023. Având în vedere obligaţia legală a CNAS de a aplica măsurile de eficientizare a cheltuielilor publice aprobate de Guvern şi de a raporta gradul de realizare a acestor măsuri, în prezent sunt în derulare acţiuni de control al serviciilor medicale acordate persoanelor asigurate, pe toate domeniile de asistenţă medicală", se arată în comunicat.

Medicii, nemulțumiți de valorile propuse de CNAS

Medicii de familie din Cluj consideră "total nepotrivite măsurile gândite de CNAS" și cer "păstrarea prevederilor actuale din contractul cadru și norme".

"CNAS propune pentru lunile februarie – decembrie 2024 in transparența decizionala reduceri ale bugetelor cabinetelor medicilor de familie prin:

- Scăderea valorii punctelor per capita și per serviciu de la (12 lei si 8 lei) la (7,7 lei si 6,2 lei) – ceea ce înseamnă o scădere de 30% a veniturilor cabinetelor
- Eliminarea regularizării anuale a sumelor rămase neconsumate
- Eliminarea posibilității cabinetelor cu mai puțin de 2200 pacienți de a iși prelungi programul de cabinet de la 5 ore la 6 ore
- Penalități mai mari pentru cabinetele care au înscriși mai mult de 2200 pacienti

In condițiile creșterii taxelor și a impozitelor incepand cu luna ianuarie 2024, găsim total nepotrivite masurile gândite de CNAS. Respingem ferm aceste propuneri și solicitam păstrarea prevederilor actuale din contractul cadru și norme", transmite Patronatul Medicilor de Familie Cluj.

Comenteaza