Farmaciile vor raporta zilnic datele de identificare ale pacienților cărora li se eliberează antibiotice

Farmaciile vor raporta zilnic datele de identificare ale pacienților cărora li se eliberează antibiotice

Ministerul Sănătății pregătește un nou tip de prescripție în cazul antibioticelor, în care farmaciile vor nota și datele de identificare ale medicilor prescriptori, cât și ale pacienților cărora li se eliberează medicația.

Ministerul Sănătății intenționează să impună farmaciilor să raporteze zilnic datele de identificare ale pacienților cărora li se eliberează antibiotice și ale medicilor prescriptori. Proiectul de ordin este motivat prin “situația îngrijorătoare” din România în privința consumului de medicamente și a rezistenței la antimicrobiene, care “necesită măsuri urgente”.

“(...) datele ECDC indică un nivel crescut al acestei rezistențe în contextul în care România se află pe locul doi în UE la consumul de antibiotice de uz sistemic. În aceste condiții, pentru îmbunătățirea cunoașterii fenomenului RAM din România, este necesară adoptarea unor măsuri legislative care să permită monitorizarea utilizării antibioticelor și ulterior să determine luarea unor măsuri care să genereze o reducere a utilizării excesive a antibioticelor dar și o mai bună folosire a acestora, în raport cu măsurile și acțiunile existente la nivelul UE”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de ordin, scrie 360medical.ro.

În prezent, ordinul ministrului Sănătății nr. 1.345/2016 (cu modificările ulterioare) prevede obligația de raportare zilnică a stocurilor și operațiunilor comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed) de către unitățile de distribuție angro a medicamentelor, importatori, fabricanți autorizați și farmaciile cu circuit închis și deschis.

Astfel, farmaciile au obligația de a raporta zilnic, pentru fiecare medicament cu preț aprobat în Canamed, următoarele informații: codul de identificare al medicamentului (CIM), lotul medicamentului, data de valabilitate a lotului, CUI-ul furnizorului, cantitatea intrată de la ultima raportare, numărul și data facturii de achiziție/aviz, cantitatea ieșită de la ultima raportare, tipul beneficiarului (persoană fizică/juridică) și stocul la data raportării.

Noul ordin introduce obligații suplimentare de raportare pentru farmacii în cazul antibioticelor. Astfel,  pentru medicamentele din categoria antibioticelor, raportarea zilnică va cuprinde următoarele informații:

– Seria și numărul prescripției medicale.
– Codul de Identificare al Medicamentului (CIM).
– Cantitate (exprimată în unități terapeutice).
– Date de identificare pacient: CNP sau CID (pentru cetățeni romani sau cetățeni străini cu reședința în România care au card de sănătate sau/și carte de rezidență), număr pașaport sau număr Card EU (pentru cetățeni străini).
– Cod Diagnostic.
– Cod parafă.

loading...
Comenteaza