Licitația pentru primele lucrări la Spitalul Regional de Urgență Cluj, publicată în SEAP. Până când pot fi depuse oferte

Licitația pentru primele lucrări la Spitalul Regional de Urgență Cluj, publicată în SEAP. Până când pot fi depuse oferte

Anunțul privind inițierea licitației deschise pentru atribuirea contractului de lucrări de construire (Pachet 1) a Spitalului Regional de Urgență Cluj a fost publicat în SEAP. Termenul limită de depunere a ofertelor este 21 septembrie 2023. Valoarea totală estimată a contractului este de 69 de milioane de lei, fără TVA.

''Obiectul contractului constă în execuția lucrărilor preliminare de construcții pentru realizarea obiectivului de investiții „Spital Regional de Urgență Cluj”, respectiv organizare de șantier, lucrări pregătitoare, terasamente și împrejmuire; excavare grosieră; execuție pereți mulați incintă și piloți forați; lucrări de protejare a săpăturii și ziduri de sprijin; lucrări de deviere conductă gaze naturale; alte lucrări, cu supunerea spre aprobarea Autorității contractante. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea Contractanta stabilește un termen limita in care operatorii economici pot adresa solicitări de clarificare, respectiv in care aceasta va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire este de 18 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă recomandă tuturor operatorilor economici interesați pentru a depune o ofertă în cadrul prezentei proceduri de achiziție să viziteze amplasamentul obiectivului în vederea realizării unei mai bune înțelegeri a documentației de atribuire și evaluarea cât mai exactă a implicațiilor proiectului, atât tehnic cât și financiar. Autoritatea contractantă va organiza o singura vizită la amplasamentul obiectivului, respectiv cu 20 de zile înainte de depunerea ofertelor dar aceasta va fi stabilita exact și comunicată prin sistemul SEAP cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data preconizată pentru vizită. Costurile pentru participarea la această vizită vor fi suportate de către fiecare participant. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP'', se arata pe SEAP.

Durata contractului este de 16 luni, iar banii provin din Program Sănătate 2021 – 2027, Prioritate: 4. Investiții în infrastructuri spitalicești noi. Pentru departajare, componenta financiara conteaza in proportie de 70 %.

Spitalul va fi construit pe un teren de peste 14 hectare în comuna Florești, valoarea totală a investiției fiind de 688 de milioane de euro. Spitalul ar trebui să fie gata la 1 martie 2027. In luna septembrie va avea loc licitația pentru pachetul 2 de servicii, etapa efectivă a construirii spitalului, iar anul viitor va mai fi o licitație pentru servicii IT și dotări.

Pachetul numărul 1 de lucrări va cuprinde:

 Lucrări pentru relocarea / protecția utilităților
Lucrări pentru excavări (sistematizare și incintă): execuție perete mulat și zid de sprijin parcare exterioară, săpătură generală, epuismente
 Organizarea de șantier
 Alte lucrări propuse de Prestator

Spitalul Regional de Urgență Cluj va avea o structură modernă, la standarde europene, din punct de vedere arhitectural și medical, al echipamentelor și tehnologiei IT. Clădirea principală a spitalului va avea 8 niveluri: subsol, parter, 5 etaje și etaj parțial compus din spații tehnice și heliport. Va avea 1.400 locuri de parcare (943 exterioare și 457 subterane)  și stație pentru autobuz. Accesul principal se va face din DN1 după construirea unui pasaj suprateran peste sensul giratoriu din proiectul centurii metropolitane și lărgirea DN1 către Cluj-Napoca, cu bandă dedicată pentru ambulanțe. Mai există un acces din DN1, sensul dinspre Florești și unul secundar de pe strada Răzoare.

Spitalul va avea 22 săli de operație, 4 săli de nașteri, 849 de paturi pentru viitori pacienți (106 paturi vor fi pentru îngrijiri critice, inclusiv terapie internsivă, terapie intensivă de urgență și terapie intersivă de urgență și îngrijiri a arșilor). De asemenea, va avea șase centre medicale, ambulatoriu de specialitate, heliport și spații dedicate pentru dezvoltarea profesională a medicilor și asistenților. Structura clinică este următoarea: Centrul pentru cap și gât (164 paturi), Centrul toracic (142 paturi), Centrul abdominal (157 paturi), Centrul pentru articulaţii, Centrul pentru coloana vertebrală și traumă (120 paturi), Centrul de medicină internă (180 paturi), Centrul pentru mamă și copil (86 paturi). În ambulatoriu se regăsesc și cabinete pentru medicina muncii. Nu în ultimul rând, spitalul va avea un turn de urgență „pandemică” - plecând de la experiența COVID-19.

Forța de muncă estimată este de 3.100 de persoane, toți angajați ai actualului Spital Clinic Județean de Urgență (SJU) Cluj-Napoca. Pentru primul an de funcționare se estimează un număr de 45.000 de cazuri/ an, iar cheltuielile de operaționalizare sunt estimate la 81 milioane de euro.

Comenteaza