Video Tichetele de 500 de lei pentru elevi pentru practicarea unui sport, aproape de aprobare. Anunțul primarului

Tichetele de 500 de lei pentru elevi pentru practicarea unui sport, aproape de aprobare. Anunțul primarului
| Foto: facebook.com/EmilBoc

Elevii din clasele a III-a din Cluj-Napoca vor beneficia de un voucher pentru a se putea înscrie în cadrul unui club sportiv.

Primăria își propune să combată obezitatea și sedentarismul în rândul tinerilor, iar începând cu următorul an școlar, elevii din clasele a III-a vor beneficia de un voucher în valoare de 500 de lei pentru a practica diferite sporturi.

"Vor fi alocările pentru sport în 15, dacă se termină toate procedurile legale. Acești copii vor avea șansa să beneficieze începând cu anul școlar 2024-2025 de un voucher de 500 de lei.

Avem cea mai înaltă rată de obezitate la tineri din Uniunea Europeană. Trebuie să îi încurajăm să facă sport. Și nu se știe de unde sare iepurele și mai apar valori, oameni care să facă mai apoi performanță", a spus Emil Boc la ZIUA Live.

Pentru a putea beneficia de această sumă, 500 lei/an/elev, părinții trebuie să depună o cerere la început de an școlar. Mai apoi, la final de an trebuie prezentată o dovadă a utilizării sumei. Banii pot fi folosiți exclusiv pentru achitarea abonamentelor, cotizației sau taxelor aferente necesare practicării activităților sportive la cluburile din oraș.

"În vederea acordării finanțării pentru susținerea activităților sportive a elevilor, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal va depune la unitatea de învățământ unde elevul este înscris, în termen de 30 de zile de la începerea cursurilor școlare, o cerere conform modelului prevăzut în Anexă, însoțită de un extras de cont. Unitățile de învățământ vor solicita Municipiului Cluj-Napoca deschiderea de credite bugetare necesare efectuării plății finanțării activităților sportive a elevilor.

Municipiul Cluj-Napoca, prin Serviciul Buget și Execuție Bugetară, în urma verificării documentelor transmise de către unitatea de învățămant, va efectua deschiderea de credite bugetare. Unitățile de învățământ vor face plata către beneficiarii finali în conturile specificate în extrasele de cont. Sumele pentru susținerea activităților sportive a elevilor din clasele a III-a pot fi utilizate pe tot parcursul anului școlar, inclusiv pe perioadele vacantelor scolare, pentru practicarea activitatilor sportive.

Până cel tarziu în data de 30 septembrie a anului școlar următor părintele/tutorele/reprezentantul legal al elevului va depune la unitatea de învățământ dovada utilizării sumelor primite pentru susținerea activităților sportive (chitanțe, bonuri fiscale, ordine de plată s.a.), iar suma neutilizată va fi virată în bugetul unității de învățământ.

Finanțarea activităților sportive se face din bugetul local al Municipiului Cluj-Napoca cu titlu de finantare complementara a unităților de învățământ de stat și se va acorda începând cu anul școlar 2024-2025. Sumele acordate elevilor vor fi utilizate exclusiv pentru achitarea abonamentelor/ cotizației/ taxelor aferente necesare practicării activităților sportive", se arată în regulament.

Comenteaza